ศูนย์วิจัยและพัฒนาศักยภาพ เด็กปฐมวัย Youngciety

เราเป็นสถานที่วิจัยแนวทางการเรียนการสอน และเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพเด็กในวัย 2-6 ปี โดยใช้เทคโนโลยีปัจจุบันที่ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงได้ มาเป็นส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ลงทะเบียน คลิก
เรามุ่งเน้นงานวิจัยที่มีผลตอบรับกับพัฒนาการ 4 ด้าน
อย่างสมวัย คือ ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา
เราเชื่อว่าเด็กแต่ละคนนั้นมีความต้องการ การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาเราได้ศึกษาและค้นพบว่า การนำจุดเด่นของการจัดการเรียนการสอนใน 3 นวัตกรรม (Project Approach, Montessori, Whole language) มาผสมผสานร่วมกับสื่อและกิจกรรมที่เราพัฒนาขึ้น จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างอิสระ สอดคล้องกับความต้องการของตัวเด็กเอง โดยวัดผลควบคู่กับความรู้สึก สภาพจิตใจ และความสนใจ
เปิดรับ
จำนวน
จำกัด
ศูนย์วิจัยฯ เปิดรับประเมินศักยภาพเด็กปฐมวัย
สรุปผลเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติของพัฒนาการเด็กตามวัย
ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
สติปัญญา
ภาษา คำนวณ และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
ด้านอารมณ์ สังคม และจิตใจ
กล้าพูด กล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใจ
ร่างกาย (กล้ามเนื้อมัดเล็ก)
ร่างกาย (บีบ คั้น ปั้น และการบริหารกล้ามเนื้อ)
หากผู้ปกครองสนใจให้เด็กเข้าร่วมประเมิน
สามารถ ลงทะเบียน ล่วงหน้า ทีนี่

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เด็ก ชาย-หญิง ที่มีอายุ 3 - 5 ปี
  • ผู้ปกครอง สะดวกพาเด็กเข้ามาทดสอบพัฒนาการ ที่ศูนย์วิจัยฯ ในวันปกติ วันจันทร์ - วันศุกร์ ช่วงเวลา 10.00 น. - 12.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ลงทะเบียน

1. กรอกข้อมูลเด็ก

ชื่อ-สกุล*
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ชื่อเล่น*
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
เดือนปีที่เกิด*
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
อายุ ปี เดือน
การจัดการศึกษาสำหรับเด็ก (ในปัจจุบัน)
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

2. กรอกข้อมูลผู้ปกครอง

ชื่อ-สกุล*
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้*
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
เวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ*
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ความสัมพันธ์กับเด็ก*
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
เลือกวันและเวลาที่ผู้ปกครองสะดวกพาเด็กเข้ามาประเมินที่ศูนย์วิจัยฯ*
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
* เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเมื่อได้รับข้อมูลแล้ว เพื่อนัดวันและเวลาเข้ามาประเมินที่ศูนย์วิจัยฯ อีกครั้ง
ตกลง
มาตราการป้องกันโควิค-19 ก่อนเข้ารับบริการที่ศูนย์วิจัยฯ
  • ทางศูนย์วิจัยฯ มีจุดลงทะเบียน QR Code ไทยชนะ เพื่อทำการเช็คอิน-เช็คเอ้าท์
  • ผู้ปกครองและเด็กควรสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
  • มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือ ก่อนเข้าศูนย์วิจัยฯ
  • บุคลากรมีการป้องกันโดยจะสวม Face Shield หรือหน้ากากอนามัยขณะทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก
  • ทางศูนย์วิจัยฯ มีการทำความสะอาดภายในศูนย์อย่างสม่ำเสมอ

ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย Youngciety

792 หมู่บ้านสินธร หมู่ 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
เปิดวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00 - 18.00 น.
หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย Youngciety

792 หมู่บ้านสินธร หมู่ 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เปิดวันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 10.00 - 18.00 น.
หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์