Pattern เท้าสัตว์ ชุดกระต่าย
ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูลและเริ่มดาวน์โหลดไฟล์ที่คุณต้องการภายใน 10 วินาที


ดูบทความที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมการยืนขาเดียวเก็บถุงทราย ช่วยส่งเสริมทักษะการทรงตัวสำหรับเด็กปฐมวัย ทำให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรง และสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว พร้อมที่จะทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็ก ๆ ให้พร้อมทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว และช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของเด็กให้เจริญเติบโตสมวัย

ไอเดียการจัดกิจกรรม Cooking ไอศกรีมผลไม้ สำหรับเด็ก ที่ทั้งอร่อยและได้ประโยชน์ พร้อมขั้นตอนการทำไอศกรีมผลไม้ ง่าย ๆ ที่สามารถทำตามได้

สร้างภูเขาไฟลาวา กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์แสนสนุก จากวัตถุดิบในครัวอย่างน้ำส้มสายชูและเบคกิ้งโซดา เพื่อสร้างความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ให้เด็ก ๆ มากขึ้น