Pattern ลูกโป่งฮาโลวีน ชุด เดวิล
ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูลและเริ่มดาวน์โหลดไฟล์ที่คุณต้องการภายใน 10 วินาที


ดูบทความที่เกี่ยวข้อง

ไอเดียการจัดกิจกรรมหุ่นเงาเล่านิทาน ช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็ก ๆ ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปทำเล่นกับลูกได้ง่าย ๆ ที่บ้าน พร้อม Pattern สำหรับนำไปทำกิจกรรม

แนะนำแนวทางการจัดกิจกรรมการประกอบอาหาร (Cooking) เด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาทักษะและกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผ่านกระบวนการเรียนรู้ของตัวเด็ก

ไอเดียการทำหน้ากากสัตว์แฟนซีน่ารัก ๆ จากจานกระดาษ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็ก ที่ทำได้ง่าย ๆ ภายในครอบครัว พร้อม Pattern หน้ากาก ถึง 3 แบบด้วยกัน

มาชวนลูกให้รักการแปรงฟันด้วยกิจกรรมศิลปะที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากเพียงแค่มีแปรงสีฟัน 1 อันกับกระดาษ A4 1 แผ่นก็สามารถเริ่มเล่นได้แล้วค่ะ