Flash Card จับคู่ภาพกับเงา ชุด สัตว์โลกน่ารัก
ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูลและเริ่มดาวน์โหลดไฟล์ที่คุณต้องการภายใน 10 วินาที


ดูบทความที่เกี่ยวข้อง

4 หลักการง่าย ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการอ่าน และการจดจำของเด็ก ช่วยให้เด็กเกิดการรับรู้ที่ดี อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังให้เด็กชอบและรักการอ่าน

กิจกรรมงานประดิษฐ์ เกมเขาวงกตสำหรับเด็ก ที่ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาพร้อมแนะนำอุปกรณ์และขั้นตอนการทำ

บทความแนะนำกิจกรรรมที่ช่วยเสริมทักษะการฟังสำหรับเด็กในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมเกมปริศนาคำทายที่ช่วยพัฒนากระบวนการคิด กระตุ้นทักษะทางภาษาและจินตนาการเด็กผ่านกิจกรรมการฟัง

กิจกรรมศิลปะที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กรู้จักและเข้าใจอารมณ์ในแบบต่าง ๆ ผ่านเกมใบหน้าที่ขยับเปลี่ยนอารมณ์ได้ พร้อม pattern ใบหน้าสำหรับทำกิจกรรม