Pattern ฉีก ตัด ปะ ชุดบ้านของหนู แบบที่ 5
ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูลและเริ่มดาวน์โหลดไฟล์ที่คุณต้องการภายใน 10 วินาที


ดูบทความที่เกี่ยวข้อง

นิทานทำเองสั้น ๆ ที่เด็กลงมือทำเองทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวาด ระบายสีและเขียนเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยตัวเอง กิจกรรมสนุก ๆ ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี

พัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กให้ลูกด้วยการปั้นแป้งโด พร้อมขั้นตอนการปั้นสัตว์แบบง่าย ๆ ที่เด็กสามารถปั้นตามได้

เทคนิคง่าย ๆ ในการฝึกเขียนและสอนลูกเขียนชื่อ ให้เหมาะสมตามเกณฑ์อายุและพัฒนาการตามวัย ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเสริมสร้างให้เด็ก ๆ ได้จากที่บ้าน

มาพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กลูกด้วยการเล่น 6 กิจกรรมพื้นฐานที่ส่งเสริมนิ้วมือให้แข็งแรงและคุณแม่สามารถหาอุปกรณ์ได้เองจากภายในบ้าน