Pattern กระปุกออมสินช้างน้อย
ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูลและเริ่มดาวน์โหลดไฟล์ที่คุณต้องการภายใน 10 วินาที


ดูบทความที่เกี่ยวข้อง

แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการออม ที่ช่วยให้ผู้ปกครองได้ปลูกฝังให้ลูกรู้จักเก็บเงิน แล้วสอนให้รู้จักการประหยัดเงิน และเห็นคุณค่าของเงินได้อีกด้วย

กิจกรรมงานประดิษฐ์ ตุ๊กตากระดาษแฟรี่เทล สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อใช้เป็นสื่อในการเล่านิทาน ที่ช่วยส่งเสริมจินตนาการให้กับเด็ก พร้อม Pattern ตัวละครและฉากประกอบการเล่านิทาน

กิจกรรมสนุก ๆ ที่จะให้เด็กรับบทเป็นนักสำรวจน้อย แล้วออกไปสำรวจและเรียนรู้รูปเรขาคณิตจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ทั้งยังช่วยฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้เป็นอย่างดี

วิธีการวาดภาพสัตว์ทะเลง่าย ๆ ที่ผู้ปกครองสามารถนำไปสอนลูกวาดได้ง่าย ๆ ที่บ้าน พร้อมใบงานวาดภาพระบายสีรูปการ์ตูนสัตว์ทั้ง 9 แบบ สำหรับทำกิจกรรม