Pattern ฝึกปั้นดินพื้นฐาน
ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูลและเริ่มดาวน์โหลดไฟล์ที่คุณต้องการภายใน 10 วินาที


ดูบทความที่เกี่ยวข้อง

พัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กให้ลูกด้วยการปั้นแป้งโด พร้อมขั้นตอนการปั้นสัตว์แบบง่าย ๆ ที่เด็กสามารถปั้นตามได้

ไอเดียการปั้นดินน้ำมันแบบนูนต่ำ ที่คุณพ่อคุณแม่นำไปเล่นกับลูกได้ง่าย ๆ เป็นกิจกรรมที่ได้ทั้งความสนุก ได้ฝึกกล้ามเนื้อมือ และส่งเสริมจินตนาการเด็กไปพร้อม ๆ กัน

แนวทางการจัดกิจกรรมฝึกทักษะการใช้กรรไกรขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กให้แข็งแรง พร้อมทั้งช่วยประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาและช่วยฝึกสมาธิให้กับเด็ก

เกมสวนสัตว์หรรษา  กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสัตว์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้และรู้จักสัตว์ต่าง ๆ ผ่านการเล่นอีกยังช่วยส่งเสริมทักษะด้านการอ่านและการจดจำให้กับเด็ก