Flash Card ภาษาไทย ก-ฮ ชุดที่ 1
ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูลและเริ่มดาวน์โหลดไฟล์ที่คุณต้องการภายใน 10 วินาที


ดูบทความที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมนิทานหน้าเดียวสั้น ๆ ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ฝึกทักษะการคิด ทักษะการเขียน ทักษะการอ่านและทักษะการพูดให้กับเด็ก พร้อม Pattern สำหรับทำกิจกรรม

4 หลักการง่าย ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการอ่าน และการจดจำของเด็ก ช่วยให้เด็กเกิดการรับรู้ที่ดี อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังให้เด็กชอบและรักการอ่าน

เทคนิคและแนวทางการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปใช้เพื่อเริ่มสอนภาษาอังกฤษให้ลูกได้ที่บ้านแบบง่าย ๆ

เทคนิคการสอนลูกให้เก่งเลข ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ การนับเลข เรียนรู้จำนวนจากสิ่งของต่าง ๆ ใกล้ตัว ซึ่งผู้ปกครองสามารถทำเองได้ง่าย ๆ ที่บ้าน