Pattern ตัวเลขและเข็มนาฬิกา
ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูลและเริ่มดาวน์โหลดไฟล์ที่คุณต้องการภายใน 10 วินาที


ดูบทความที่เกี่ยวข้อง

แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเวลาให้กับเด็กง่าย ๆ ผ่านกิจวัตรประจำวันของตัวเด็ก พร้อมทั้งส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์และฝึกความมีระเบียบวินัยให้กับเด็ก ๆ ได้อีกด้วย

แนะนำแนวทางการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์จริงผ่านการเล่นและการลงมือทำ

กิจกรรมศิลปะโครงกระดูกไดโนเสาร์จากเส้นพาสต้า ที่ช่วยให้เด็ก ๆ ใช้จินตากาในการสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือและการฝึกสมาธิได้อีกด้วย พร้อม Pattern 4 แบบ สำหรับการจัดกิจกรรม

แนะนำ 8 วิธีที่จะช่วยคุณแม่ฝึกลูกน้อยให้พร้อมเลิกแพมเพิสก่อนเข้าโรงเรียน