Pattern ลูกโป่งฮาโลวีน ชุด ฟักทอง
ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูลและเริ่มดาวน์โหลดไฟล์ที่คุณต้องการภายใน 10 วินาที


ดูบทความที่เกี่ยวข้อง

แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการออม ที่ช่วยให้ผู้ปกครองได้ปลูกฝังให้ลูกรู้จักเก็บเงิน แล้วสอนให้รู้จักการประหยัดเงิน และเห็นคุณค่าของเงินได้อีกด้วย

ไอเดียการจัดกิจกรรม เกมหนูน้อยเก็บขยะ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ต้อนรับวันลอยกระทง ที่ทำได้ง่าย ๆ ในครอบครัว ที่ช่วยปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้ถึงประเพณีและวัฒนธรรมของไทยได้อีกด้วย

แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็ก ๆ ให้พร้อมทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว และช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของเด็กให้เจริญเติบโตสมวัย

ศิลปะจากเมล็ดพืช กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็ก ที่ช่วยส่งเสริมจินตนาการ ฝึกกล้ามเนื้อมือและฝึกสมาธิให้กับเด็ก ๆ พร้อม Pattern 5 แบบสำหรับทำกิจกรรม