Flash Card พยัญชนะ ก-ฮ (จำนวน 44 ตัว)
ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูลและเริ่มดาวน์โหลดไฟล์ที่คุณต้องการภายใน 10 วินาที


ดูบทความที่เกี่ยวข้อง

สื่อการสอนที่ผู้ปกครองสามารถนำมาส่งเสริมทักษะการจดจำให้กับเด็กจากการสังเกต การสัมผัส ช่วยเสริมทักษะการอ่าน การฟัง ผ่านรูปภาพและคำศัพท์บน Flash Cards (บัตรคำ)

กิจกรรมศิลปะที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กรู้จักและเข้าใจอารมณ์ในแบบต่าง ๆ ผ่านเกมใบหน้าที่ขยับเปลี่ยนอารมณ์ได้ พร้อม pattern ใบหน้าสำหรับทำกิจกรรม

มาเปลี่ยนลายนิ้วมือธรรมดาให้กลายเป็นกิจกรรมศิลปะที่ทำง่าย ใช้เวลาไม่นานแถมยังเป็นการช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้น้องได้อีกด้วย

กิจกรรมงานประดิษฐ์ เกมเขาวงกตสำหรับเด็ก ที่ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาพร้อมแนะนำอุปกรณ์และขั้นตอนการทำ