Pattern ภาพพิมพ์ฟองน้ำ
ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูลและเริ่มดาวน์โหลดไฟล์ที่คุณต้องการภายใน 10 วินาที


ดูบทความที่เกี่ยวข้อง

ไอเดียการทำศิลปะภาพพิมพ์จากมือและเท้า ที่ทำตามได้ง่าย ๆ แต่สนุกถูกใจเด็ก ๆ พร้อม Pattern การทำภาพพิมพ์น่ารัก ๆ ทั้งนิ้วมือ มือ และเท้า ให้ผู้ปกครองดาวน์โหลดไปทำกับเด็ก ๆ แบบจุใจ

แนวทางการจัดกิจกรรม การพับกระดาษพื้นฐาน ให้เหมาะสมตามเกณฑ์อายุและพัฒนาการตามวัย เพื่อเสริมทักษะกระบวนการคิดและการจดจำ พร้อมแบบทดสอบการพับรูปทรงแบบง่ายและ Pattern ขั้นตอนการพับกระดาษแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสำหรับเด็ก

แนะนำแนวทางการปลูกฝังและสร้างวินัย สำหรับเด็ก ๆ อายุ 3-8 ปี ให้เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย ผ่านกิจวัตรประจำวัน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้ปกครองนำไปทำตามหรือปรับใช้กับเด็กได้ง่าย ๆ

เทคนิคการใช้สีพื้นฐาน 12 สี ที่ช่วยให้ผู้ปกครองสามารถระบายสีให้ผลงานออกมาสวยงามได้ง่าย ๆ แล้วนำไปปรับสอนลูก ๆ ได้เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือ และสมาธิเด็กได้อีกด้วย