Pattern กิจกรรมร้อยเชือก รูปสัตว์
ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูลและเริ่มดาวน์โหลดไฟล์ที่คุณต้องการภายใน 10 วินาที


ดูบทความที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมงานประดิษฐ์ ตุ๊กตากระดาษแฟรี่เทล สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อใช้เป็นสื่อในการเล่านิทาน ที่ช่วยส่งเสริมจินตนาการให้กับเด็ก พร้อม Pattern ตัวละครและฉากประกอบการเล่านิทาน

กิจกรรมสนุก ๆ ที่จะให้เด็กรับบทเป็นนักสำรวจน้อย แล้วออกไปสำรวจและเรียนรู้รูปเรขาคณิตจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ทั้งยังช่วยฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมศิลปะโครงกระดูกไดโนเสาร์จากเส้นพาสต้า ที่ช่วยให้เด็ก ๆ ใช้จินตากาในการสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือและการฝึกสมาธิได้อีกด้วย พร้อม Pattern 4 แบบ สำหรับการจัดกิจกรรม

แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย Tangram เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์แล้วยังช่วยฝึกสมาธิให้กับเด็กได้ดีอีกด้วย