Pattern แว่นนักสืบ
ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูลและเริ่มดาวน์โหลดไฟล์ที่คุณต้องการภายใน 10 วินาที


ดูบทความที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมสนุก ๆ ที่จะให้เด็กรับบทเป็นนักสำรวจน้อย แล้วออกไปสำรวจและเรียนรู้รูปเรขาคณิตจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ทั้งยังช่วยฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้เป็นอย่างดี

เกมบันไดหรรษา กิจกรรมสนุก ๆ ที่เด็กจะได้ฝึกนับเลข ฝึกบวกลบเลขแล้ว ยังช่วยส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็ก ๆ ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปสอนและเล่นกับลูกได้ง่าย ๆ ที่บ้าน

กิจกรรมงานประดิษฐ์ ตุ๊กตากระดาษแฟรี่เทล สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อใช้เป็นสื่อในการเล่านิทาน ที่ช่วยส่งเสริมจินตนาการให้กับเด็ก พร้อม Pattern ตัวละครและฉากประกอบการเล่านิทาน

เกมสวนสัตว์หรรษา  กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสัตว์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้และรู้จักสัตว์ต่าง ๆ ผ่านการเล่นอีกยังช่วยส่งเสริมทักษะด้านการอ่านและการจดจำให้กับเด็ก