Pattern นิทานหน้าเดียว Fairy Tale ชุด ดินแดนแห่งความฝัน
ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูลและเริ่มดาวน์โหลดไฟล์ที่คุณต้องการภายใน 10 วินาที


ดูบทความที่เกี่ยวข้อง

4 หลักการง่าย ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการอ่าน และการจดจำของเด็ก ช่วยให้เด็กเกิดการรับรู้ที่ดี อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังให้เด็กชอบและรักการอ่าน

เทคนิคง่าย ๆ ในการฝึกเขียนและสอนลูกเขียนชื่อ ให้เหมาะสมตามเกณฑ์อายุและพัฒนาการตามวัย ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเสริมสร้างให้เด็ก ๆ ได้จากที่บ้าน

บทความแนะนำกิจกรรรมที่ช่วยเสริมทักษะการฟังสำหรับเด็กในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมเกมปริศนาคำทายที่ช่วยพัฒนากระบวนการคิด กระตุ้นทักษะทางภาษาและจินตนาการเด็กผ่านกิจกรรมการฟัง

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กที่น่าทึ่งและน่าตื่นตาตื่นใจ จากวัตถุดิบในครัวอย่างน้ำส้มสายชูและเบคกิ้งโซดา เพื่อสร้างความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ให้เด็ก ๆ มากขึ้น