Pattern แว่นรูปวงกลม ชุด สิงโต
ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูลและเริ่มดาวน์โหลดไฟล์ที่คุณต้องการภายใน 10 วินาที


ดูบทความที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กที่น่าทึ่งและน่าตื่นตาตื่นใจ จากวัตถุดิบในครัวอย่างน้ำส้มสายชูและเบคกิ้งโซดา เพื่อสร้างความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ให้เด็ก ๆ มากขึ้น

บทความแนะนำกิจกรรรมที่ช่วยเสริมทักษะการฟังสำหรับเด็กในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมเกมปริศนาคำทายที่ช่วยพัฒนากระบวนการคิด กระตุ้นทักษะทางภาษาและจินตนาการเด็กผ่านกิจกรรมการฟัง

กิจกรรมศิลปะ เกมตกสัตว์จากแก้วกระดาษ ฝึกสมาธิและช่วยการประสานสัมพันธ์ของมือและตา พร้อม pattern สัตว์สำหรับทำกิจกรรม

แนวทางการจัดกิจกรรมฝึกทักษะการใช้กรรไกรขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กให้แข็งแรง พร้อมทั้งช่วยประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาและช่วยฝึกสมาธิให้กับเด็ก