Warning: Missing argument 4 for func_db_set(), called in /home/youngciety/domains/youngciety.com/public_html/md-stuff/file_dl_lp.php on line 37 and defined in /home/youngciety/domains/youngciety.com/public_html/function_v4.inc.php on line 120
ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดทักษะภาษาไทย เรียนรู้พยัญชนะ ชุดที่ 1 ชั้นอนุบาล 3


แบบฝึกหัดทักษะภาษาไทย เรียนรู้พยัญชนะ ชุดที่ 1 ชั้นอนุบาล 3
ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูลและเริ่มดาวน์โหลดไฟล์ที่คุณต้องการภายใน 10 วินาที


ดูบทความที่เกี่ยวข้อง

เทคนิคง่าย ๆ ในการฝึกเขียนและสอนลูกเขียนชื่อ ให้เหมาะสมตามเกณฑ์อายุและพัฒนาการตามวัย ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเสริมสร้างให้เด็ก ๆ ได้จากที่บ้าน

6 วิธีง่าย ๆ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมเชาวน์ปัญญาในเด็กปฐมวัย วิธีฝึกเชาวน์ปัญญาง่าย ๆ ที่คุณพ่อคุณแม่ทำได้ จากกิจกรรมและสิ่งของต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

4 หลักการง่าย ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการอ่าน และการจดจำของเด็ก ช่วยให้เด็กเกิดการรับรู้ที่ดี อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังให้เด็กชอบและรักการอ่าน

แนวทางการจัดกิจกรรม Cooking ขนมกลีบลำดวน สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว พร้อม วิธีการทำ ขนมกลีบลำดวน ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง