Pattern หุ่นเชิดตุ๊กตากระดาษ ชุด ช้าง
ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูลและเริ่มดาวน์โหลดไฟล์ที่คุณต้องการภายใน 10 วินาที


ดูบทความที่เกี่ยวข้อง

แนวทางจัดกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติ สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ทักษะด้านภาษา ทักษะทางสังคม ทักษะด้านอารมณ์ และความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็ก

แนวทางการจัดกิจกรรม การพับกระดาษพื้นฐาน ให้เหมาะสมตามเกณฑ์อายุและพัฒนาการตามวัย เพื่อเสริมทักษะกระบวนการคิดและการจดจำ พร้อมแบบทดสอบการพับรูปทรงแบบง่ายและ Pattern ขั้นตอนการพับกระดาษแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสำหรับเด็ก

มาชวนลูกให้รักการแปรงฟันด้วยกิจกรรมศิลปะที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากเพียงแค่มีแปรงสีฟัน 1 อันกับกระดาษ A4 1 แผ่นก็สามารถเริ่มเล่นได้แล้วค่ะ

แนวทางการจัดกิจกรรม Cooking ขนมกลีบลำดวน สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว พร้อม วิธีการทำ ขนมกลีบลำดวน ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง