หลังจากที่ผู้เขียนได้นำเสนอบทความวิชาการมาหลายบทความแล้ว วันนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศเป็นแบบสบาย ๆ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ที่ใช้วัสดุที่หาได้ง่าย และเหมาะสำหรับคุณครูที่จะนำไปต่อยอดเป็นกิจกรรมหลังการสอน ในสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว หน่วยการเรียนรู้ ดอกไม้ ต้นไม้ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ผ่อนคลายและสนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถจัดเป็นกิจกรรมรายบุคคลหรือกิจกรรมกลุ่มก็ได้นะคะ

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ โมบายดอกไม้จากผ้าสักหลาด ที่นำมาผสมผสานกับวัสดุธรรมชาติอย่าง กิ่งไม้แห้ง ซึ่งสามารถหาได้จากภายในบริเวณบ้านหรือภายในรั้วโรงเรียน ทั้งยังเป็นการให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การสังเกตและสำรวจเกี่ยวกับกิ่งไม้แห้งได้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร พร้อมสอดแทรกการเรียนรู้เรื่องผิวสัมผัสของกิ่งไม้และผิวสัมผัสของผ้าสักหลาด ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร อาจจะช่วยเสริมสร้างจินตนาการ ผ่านการตกแต่งหน้าตาดอกไม้ในอารมณ์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย สำหรับเด็กโตผู้ปกครองหรือคุณครูสามารถสอนให้เด็ก ๆ รู้จักผูกปมด้วยสายไฟและเชือก โดยการสอนผูกเชือกให้ติดกับกิ่งไม้แบบง่าย ๆ ให้กับเด็กได้นะคะ ว่าแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม แล้วชวนเด็ก ๆ มาประดิษฐ์โมบายดอกไม้กันเลยค่ะ

โมบายดอกไม้ร่าเริง จากผ้าสักหลาดและวัสดุธรรมชาติ
โมบายดอกไม้ร่าเริง จากผ้าสักหลาดและวัสดุธรรมชาติ

อุปกรณ์สำหรับทำโมบาย

อุปกรณ์การทำกิจกรรมศิลปะ โมบายจากผ้าสักหลาด
อุปกรณ์การทำกิจกรรมศิลปะโมบายดอกไม้ร่าเริง
 • 1Pattern ภาพดอกไม้ สำหรับทำกิจกรรม
 • 2กิ่งไม้แห้ง
 • 3เชือก
 • 4สายไฟเส้นเล็ก (ถ้าไม่มีสายไฟ สามารถใช้เชือกแทนได้ค่ะ)
 • 5ปืนกาว
 • 6ผ้าสักหลาด
 • 7ดินสอ

ขั้นตอนการทำ

1. ใช้กรรไกรตัดกระดาษ Pattern ภาพดอกไม้ (สามารถดาวน์โหลด Pattern ภาพดอกไม้ ได้ที่ด้านล่างของบทความค่ะ) จากนั้นทาบ Pattern ลงบนผ้าสักหลาด แล้วใช้ดินสอวาดตาม Pattern ค่ะ

Pattern ภาพดอกไม้ โมบายผ้าสักหลาด
ตัด Pattern ภาพดอกไม้
ใช้ดินสอวาดผ้าสักหลาดตามภาพดอกไม้
ใช้ดินสอวาดผ้าสักหลาดตามภาพดอกไม้

2. ใช้กรรไกรตัดตามรอยดินสอที่วาดบนผ้าสักหลาด โดยให้ตัดสีละ 2 ชิ้น ทำทั้งหมด 7 คู่

ตัดผ้าสักหลาดตามรอยดินสอที่วาดไว้
ตัดผ้าสักหลาดตามรอยดินสอ
ดอกไม้สำหรับทำ โมบาย จากผ้าสักหลาดสีต่าง ๆ
ดอกไม้จากผ้าสักหลาดสีต่าง ๆ ทั้ง 7 คู่

3. นำเศษผ้าสักหลาดที่เหลือมาตัดเป็นตากับปากให้กับดอกไม้

ตัดผ้าสักหลาดสำหรับทำตาและปาก
ตัดผ้าสักหลาดสำหรับทำตาและปาก
คิดตกแต่งหน้าตาของดอกไม้
ติดตากับปากด้วยปืนกาว

4. ตัดสายไฟเส้นเล็กตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้

 • ตัดสายไฟความยาวขนาด 10 นิ้ว จำนวน 4 เส้น (สำหรับทำเป็นแขนดอกไม้แถวแรก)
 • ตัดสายไฟความยาวขนาด 5 นิ้ว จำนวน 3 เส้น (สำหรับทำเป็นแขนดอกไม้แถวที่ 2 และ 3)
 • ตัดสายไฟความยาวขนาด 6 นิ้ว จำนวน 7 เส้น (สำหรับเป็นขาของเดอกไม้ทั้งหมด)
ตัดสายไฟเส้นเล็กตามขนาดต่าง ๆ
ตัดสายไฟเส้นเล็กตามขนาดต่าง ๆ

5. พลิกผ้าสักหลาดด้านที่ไม่ได้ติดหน้าตาขึ้น ยิงปืนกาว แล้วนำสายไฟเส้นเล็กมาติด เพื่อเป็นแขน ขา จากนั้นนำผ้าสักหลาดอีกแผ่นที่ตัดเตรียมไว้มาติดประกบ

ติดสายไฟเส้นเล็กที่ด้านหลังของดอกไม้ผ้าสักหลาด
ติดสายไฟเส้นเล็กกับผ้าสักหลาดด้านที่ไม่มีหน้าตา
ดอกไม้ผ้าสักหลาดที่ติด แขน ขา เรียบร้อยแล้ว
ดอกไม้ผ้าสักหลาดที่ติด แขน ขา เรียบร้อยแล้ว

6. เลือกดอกไม้ที่แขนยาว 10 นิ้ว ทั้ง 4 ดอก มาผูกติดกับกิ่งไม้ เพื่อทำเป็นแถวที่ 1 ในแถวที่ 2 ให้ผูกแขนติดกับขาของดอกไม้ในแถวแรกจำนวน 2 ดอก จากนั้นนำดอกไม้ดอกสุดท้ายในแถวที่ 3 โดยผูกแขนไว้กับขาแถวที่ 2 ทำปมที่ปลายแขนและขาที่เหลือให้ครบทุกอัน

ผูกดอกไม้ผ้าสักหลาดกับกิ่งไม้
ผูกดอกไม้ผ้าสักหลาดกับกิ่งไม้

7. ตัดเชือกความยาวพอประมาณ มาผูกที่ปลายกิ่งไม้ด้านซ้าย ขวา จากนั้นนำไปตกแต่งแขวนในห้องเรียนหรือแขวนตามผนังตามห้องต่าง ๆ ภายในบ้านตามความสวยงามได้เลยนะคะ

ผูกเชือกที่กิ่งไม้เพื่อทำที่แขวน
ผูกเชือกที่กิ่งไม้เพื่อทำที่แขวน
เสร็จแล้ว โมบายจากผ้าสักหลาดและวัสดุธรรมชาติ
เสร็จแล้วค่ะ โมบายดอกไม้ร่าเริงจากผ้าสักหลาดและวัสดุธรรมชาติ
โมบายดอกไม้ร่าเริง จากผ้าสักหลาดและวัสดุธรรมชาติ
โมบายดอกไม้ร่าเริง พร้อมแขวนประดับแล้วค่ะ

ศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในบางครั้งอาจถูกมองว่าไม่มีความสำคัญ แต่จริง ๆ แล้วศิลปะไม่เพียงแค่ปลูกฝังจินตนาการของเด็กเท่านั้น แต่เด็ก ๆ ยังได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอและสำหรับเด็กเล็กยังช่วยส่งเสริมทักษะในการสำรวจและควบคุมอารมณ์ของพวกเขาได้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ศิลปะยังถือว่าเป็นงานอดิเรกที่คอยกระตุ้นความกระตือรือร้นให้เด็กได้แสดงออกทางความคิด ช่วยพัฒนาความสามารถทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจได้ดี ดังนั้นผู้ปกครองและคุณครูจึงจำเป็นต้องส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วมในงานศิลปะอย่างเต็มศักยภาพ เพราะถือว่าเป็นพื้นฐานแห่งความสำเร็จให้เด็ก ๆ ในการเรียนรู้ในระดับต่อไป

ดาวน์โหลด
1 รายการ