Recommended

6 ท่าออกกำลังกายที่ผู้ปกครองสามารถพาลูกทำได้ง่าย ๆ ที่บ้าน เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงสมวัย และเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว

แนวทางการจัดกิจกรรม ฝึกวาดเส้นพื้นฐาน สำหรับเด็กปฐมวัย ที่จะช่วยส่งเสริมทักษะการเขียนและส่งเสริมจินตนาการให้กับเด็ก พร้อมแบบฝึกวาดเส้น และแใบงานลีลามือ สำหรับทำกิจกรรม

ไอเดียการจัดกิจกรรมส่งเสริมสมาธิเด็ก จากการทำศิลปะสร้างสรรค์ ภาพวาดจากกาวและเกลือ ที่จะช่วยให้การวาดภาพของเด็ก ๆ สนุกมากขึ้น พร้อมดาวน์โหลด Pattern ทั้ง 6 แบบ ได้ในบทความ

กิจกรรมงานประดิษฐ์ ตุ๊กตากระดาษแฟรี่เทล สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อใช้เป็นสื่อในการเล่านิทาน ที่ช่วยส่งเสริมจินตนาการให้กับเด็ก พร้อม Pattern ตัวละครและฉากประกอบการเล่านิทาน

งานประดิษฐ์ นาฬิกาจากจานกระดาษ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเวลา สำหรับเด็กปฐมวัย พร้อมวิธีการสอนเด็กดูเวลาจากนาฬิกา และ Pattern นาฬิการูปสัตว์ 3 แบบ สำหรับทำกิจกรรม

โยคะเด็ก กิจกรรมการออกกำลังกายสำหรับเด็ก ที่ช่วยฝึกสมาธิ ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย และเสริมสร้างศักยภาพให้กับเด็ก พร้อมท่าโยคะง่าย ๆ ที่คุณพ่อคุณแม่นำไปสอนได้ที่บ้าน

แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเวลาให้กับเด็กง่าย ๆ ผ่านกิจวัตรประจำวันของตัวเด็ก พร้อมทั้งส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์และฝึกความมีระเบียบวินัยให้กับเด็ก ๆ ได้อีกด้วย

กิจกรรมสนุก ๆ ที่จะให้เด็กรับบทเป็นนักสำรวจน้อย แล้วออกไปสำรวจและเรียนรู้รูปเรขาคณิตจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ทั้งยังช่วยฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้เป็นอย่างดี

ไอเดียการจัดกิจกรรมศิลปะจากวัสดุเหลือใช้อย่างไม้ไอสกรีม ที่ช่วยส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมสอนให้เด็ก ๆ รู้จักคุณค่าของสิ่งของรอบตัวผ่านกิกรรมศิลปะสนุก ๆ

แนวทางการจัดการเรียนแบบ Project Approach ที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และค้นหาสิ่งที่ตัวเองสนใจผ่านการทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่เน้นให้เด็กลงมือทำด้วยตัวเอง

ไอเดียการทำหน้ากากสัตว์แฟนซีน่ารัก ๆ จากจานกระดาษ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็ก ที่ทำได้ง่าย ๆ ภายในครอบครัว พร้อม Pattern หน้ากาก ถึง 4 แบบด้วยกัน

กิจกรรมการยืนขาเดียวเก็บถุงทราย ช่วยส่งเสริมทักษะการทรงตัวสำหรับเด็กปฐมวัย ทำให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรง และสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว พร้อมที่จะทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ โมบายดอกไม้น่ารัก ๆ จากผ้าสักหลาดและวัสดุจากธรรมชาติ ที่ช่วยส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมสอดแทรกการเรียนรู้เรื่องผิวสัมผัสให้กับเด็ก

กิจกรรมการทดลอง ดอกไม้กระดาษบานในน้ำ ที่เด็ก ๆ จะได้สนุกกับการเรียนรู้เรื่องการดูดซึม การละลายและการแพร่กระจายของสี พร้อมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาให้กับเด็กได้อีกด้วย

แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะการขยำกระดาษ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย ที่ช่วยฝึกสมาธิและส่งเสริมจินตนาการให้กับเด็ก พร้อม Pattern สำหรับการทำกิจกรรมถึง 5 แบบด้วยกัน

แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็ก ๆ ให้พร้อมทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว และช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของเด็กให้เจริญเติบโตสมวัย