Recommended

ไอเดียการจัดกิจกรรมการทำ น้ำลอยดอกไม้ ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ง่าย ๆ ที่เด็ก ๆ สามารถทำได้ด้วยตัวเอง พร้อมทั้งยังช่วยปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้ถึงประเพณีและวัฒนธรรมของไทยอีกด้วย

การสื่อสารให้เด็กปฐมวัยเข้าใจเรื่องระเบียบ และฝึกกิจกรรมประจำวันผ่านการจดจำภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ที่คุณครูสามารถทำได้ง่าย ๆ พร้อม Pattern ภาพการ์ตูนน่ารัก ๆ สำหรับนำไปทำป้ายชื่อ ป้ายติดล็อกเกอร์หรือป้ายห้อยกระเป๋าให้เด็ก ๆ ค่ะ

แนวทางการจัดกิจกรรม ฉีก ตัด ปะ ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย ให้เหมาะสมตามเกณฑ์อายุและพัฒนการตามวัย พร้อมกิจกรรมฉีก ตัด ปะ สนุก ๆ ที่ช่วยฝึกกล้ามเนื้อมือและส่งเสริมการประสานสัมพันธ์ของตากับมือ

ศิลปะจากเมล็ดพืช กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็ก ที่ช่วยส่งเสริมจินตนาการ ฝึกกล้ามเนื้อมือและฝึกสมาธิให้กับเด็ก ๆ พร้อม Pattern 5 แบบสำหรับทำกิจกรรม

แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย Tangram เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์แล้วยังช่วยฝึกสมาธิให้กับเด็กได้ดีอีกด้วย

กิจกรรมงานประดิษฐ์ โมบายกระดาษ ที่ช่วยฝึกสมาธิและเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็ก ทั้งยังช่วยฝึกการทำงานของกล้ามเนื้อมือและตาให้ประสานกันอีกด้วยพร้อม Pattern 3 แบบสำหรับทำกิจกรรม

กิจกรรมกีฬาสำหรับเด็ก ที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ อีกทั้งยังช่วยฝึกความคล่องแคล่วว่องไวของร่างกายผ่านการเล่นที่สนุกสนาน พร้อมทั้งช่วยสานสัมพันธ์ในครอบครัวได้เป็นอย่างดี

เสริมสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้อมือให้กับเด็ก ด้วยกิจกรรมศิลปะการปั้นดินญี่ปุ่น พร้อมวิธีการปั้นดินญี่ปุ่นแบบต่าง ๆ ที่เด็กสามารถปั้นตามได้ง่าย ๆ

เกมสวนสัตว์หรรษา  กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสัตว์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้และรู้จักสัตว์ต่าง ๆ ผ่านการเล่นอีกยังช่วยส่งเสริมทักษะด้านการอ่านและการจดจำให้กับเด็ก

สร้างภูเขาไฟลาวา กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์แสนสนุก จากวัตถุดิบในครัวอย่างน้ำส้มสายชูและเบคกิ้งโซดา เพื่อสร้างความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ให้เด็ก ๆ มากขึ้น

แนะนำแนวทางการจัดประสบการณ์ตามสาระการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์จริงผ่านการเล่นและการลงมือทำ

การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) สำหรับเด็กปฐมวัย ที่เน้นให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างมีอิสระตามความต้องการตามธรรมชาติ

ไอเดียการจัดกิจกรรม Cooking ไอศกรีมผลไม้ สำหรับเด็ก ที่ทั้งอร่อยและได้ประโยชน์ พร้อมขั้นตอนการทำไอศกรีมผลไม้ ง่าย ๆ ที่สามารถทำตามได้

ไอเดียการทำ โคมจีน ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน จากแกนกระดาษชำระ กิจกรรมงานประดิษฐ์ สำหรับเด็กปฐมวัย พร้อม Patternโคมจีนถึง 5 แบบ

แนวทางการจัดกิจกรรม วิ่งแข่งเก็บบอลสี กิจกรรมกีฬาสำหรับเด็กปฐมวัย ที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมือมัดเล็ก พร้อมทั้งช่วยสร้างความสามัคคีให้กับเด็ก ๆ ได้อีกด้วย

แนวทางการจัดกิจกรรมฝึกทักษะการใช้กรรไกรขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กให้แข็งแรง พร้อมทั้งช่วยประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาและช่วยฝึกสมาธิให้กับเด็ก