การสอนเด็กปฐมวัยให้เข้าใจในเรื่องของวันและเวลาถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นอย่างหนึ่ง เพราะวันและเวลามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้คุณครูหรือผู้ปกครองสามารถให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เรื่อง วัน เดือน ปี ง่าย ๆ ผ่านปฏิทิน ที่เด็ก ๆ อาจเคยเห็นและรู้จักกันมาบ้างแล้วจากที่บ้านหรือที่โรงเรียน

คุณครูหรือผู้ปกครองสามารถสอนเกี่ยวกับองค์ประกอบของปฏิทินให้เด็กเข้าใจได้ง่าย ๆ เช่น ในปฏิทินจะประกอบไปด้วย วัน เดือน ปี นอกจากนี้เด็กยังได้เชื่อมโยงเกี่ยวกับทักษะทางคณิตศาสตร์ ในเรื่องวัน เดือน ปี ตามปฏิทิน ได้แก่ การนับวันที่ 1 – 30/31 หรือในหนึ่งสัปดาห์มี 7 วัน คือ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ อีกทั้งในปัจจุบันปฏิทินส่วนมากจะมีภาษาอื่น ๆ พิมพ์ประกอบมาด้วย โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่เด็กควรได้รับการฝึกอ่าน เขียนด้วย นอกจากนี้เด็กสามารถอ่านปี พ.ศ. และปี ค.ศ. ที่พิมพ์อยู่ในปฏิทินได้อีกด้วย

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องวัน เดือน ปี ด้วยปฏิทิน
เรียนรู้เรื่องวัน เดือน ปี ด้วยปฏิทิน

นอกจากการสอนเด็ก ๆ ให้นับวันในแต่ละเดือนหรือสอนภาษาอังกฤษจากปฏิทินแบบทั่วไปแล้ว คุณครูหรือผู้ปกครองสามารถเพิ่มความสนุกและตื่นเต้น โดยจัดเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กมีส่วนร่วมได้ดังนี้

ปฏิทินยักษ์

เราสามารถทำปฏิทินแบบแขวนผนัง โดยทำเป็นปฏิทินขนาดใหญ่บนกระดาษเทา-ขาวหรือกระดาษปอนด์ (ขนาด A2 หรือใหญ่กว่า ตามความเหมาะสมค่ะ) โดยเริ่มให้เด็กเรียนรู้เรื่องวันและตัวเลขของเดือนนั้น ๆ ก่อน และอาจถามเด็กว่าเดือนนี้มีวันหรือเหตุการณ์สำคัญอะไรที่เด็กอยากบันทึกลงไปบ้าง โดยให้เด็กเลือกวันและออกมาวาดภาพเป็นสัญลักษณ์ในช่องที่เด็กคิดว่ามีสิ่งพิเศษหรือสำคัญที่อยากบันทึกไว้ในวันนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นวันเกิดของตัวเด็กเอง วันเกิดเพื่อนหรือวันที่จะไปเที่ยว แล้วให้เด็กเล่าเรื่องราวที่คิดว่าสำคัญให้ผู้ปกครองฟังหรือถ้าทำกิจกรรมนี้ที่โรงเรียนก็ให้ออกมาเล่าให้เพื่อน ๆ ฟัง

นอกจากคุณครูหรือผู้ปกครองจะสอนให้ได้เด็กรู้จักการนับวันแล้ว ยังสามารถฝึกให้เด็กรู้จักการรอคอย จากการสอนดูปฏิทินได้อีกด้วย เช่น ถ้าที่บ้านหรือที่โรงเรียนมีกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน คุณครูหรือผู้ปกครองอาจจะคอยบอกเด็ก ๆ ถึงวันที่มีกิจกรรมว่าจะมีเหตุการณ์สนุกๆ อะไรบ้าง เพื่อให้เด็ก ๆ เกิดความสนใจและให้เด็ก ๆ ทำเครื่องหมายหรือขีดทับวันจัดกิจกรรมลงในปฏิทิน เพื่อเป็นการฝึกนับและสร้างกรอบเวลาในการรอคอยให้กับเด็ก เป็นการใช้กิจกรรม 1 กิจกรรมแต่สามารถส่งเสริมพัฒนาการ ในด้านอื่น ๆ ไปพร้อม ๆ กัน (เด็ก ๆ ในแต่ละวัยจะสามารถทนรอคอยได้ต่างกัน ดังนั้น อย่าสร้างกรอบเวลา รอคอยให้กับเด็กยาวเกินไป ถ้ากรอบเวลานานเกินไปจะทำให้เด็กไม่สนใจในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง แนะนำว่ากรอบเวลาที่คุณครูหรือผู้ปกครองจัดกิจกรรมให้เด็ก ควรอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 4-10 วันค่ะ)

ปฏิทินความรู้สึก

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ให้คุณครูหรือผู้ปกครองพูดคุยกับเด็ก ๆ เกี่ยวกับความรู้สึกของเด็กในแต่ละวัน ว่าวันนี้เด็ก ๆ รู้สึกอย่างไร ซึ่งคุณครูหรือผู้ปกครองอาจเลือกเดือนใดเดือนหนึ่งขึ้นมาทำกิจกรรมนี้ร่วมกับเด็ก ๆ โดยให้เด็กเลือกวันและเติมวาดภาพแสดงความรู้สึกต่าง ๆ เช่น รู้สึกดี โกรธ เสียใจหรือกลัว เป็นต้น จากนั้นให้พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก ที่เด็กวาดสื่อสารออกมมาในวันนั้น ๆ ว่าทำไมถึงรู้สึกแบบนี้ในวันนี้ กิจกรรมนี้นอกจากจะสอนเด็ก ๆ เกี่ยวกับเรื่องของปฏิทินแล้ว ยังช่วยให้คุณครูหรือผู้ปกครองเข้าใจในพฤติกรรมและการแสดงออกของเด็กมากขึ้นอีกด้วยค่ะ

ส่งเสริมทักษะการสังเกต ด้วยปฏิทินแสดงอารมณ์
ปฏิทินแสดงอารมณ์

ปฏิทินสภาพอากาศ

คุณครูและผู้ปกครองอาจให้เด็ก ๆ ทำปฏิทินสภาพอากาศในเดือนนั้น ๆ โดยการให้เด็กสังเกตและตรวจสอบสภาพอากาศภายนอก แล้วบันทึกสภาพอากาศลงในปฏิทิน เช่น วาดภาพดวงอาทิตย์ในวันที่อากาศร้อน หรือวาดรูปร่มในวันที่ฝนตก เป็นต้น นอกจากจะได้สอนเด็กเกี่ยวกับวัน เดือน ปี แล้วยังช่วยฝึกทักษะการสังเกตให้กับเด็ก ๆ อีกด้วย ที่สำคัญการติดตามสภาพอากาศสามารถช่วยสอนให้เด็ก ๆ ได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมใกล้ตัวมากขึ้นด้วย

ปฎิทินสำหรับเด็ก
สังเกตอากาศในแต่ละวันและบันทึกลงปฏิทิน

คำแนะนำ

หากคุณครูหรือผู้ปกครองที่ดาวน์โหลดปฏิทินมาทำกิจกรรมนั้น ถ้าเป็นกระดาษ A4 ธรรมดาอาจจะไม่มีความแข็งแรงคงทนมากพอ แนะนำให้แปะใส่กระดาษแข็งหรือกระดาษเทา-ขาวก่อนแล้วค่อยเจาะรูค่ะ แต่ถ้าที่บ้านหรือที่โรงเรียนมีกระดาษการ์ดอยู่แล้วก็สามารถนำมาปริ้นได้เลยค่ะ ส่วนภาพสัญลักษณ์แสดงอารมณ์ แสดงสภาพอากาศและสัญลักษณ์พิเศษ แนะนำให้ปริ้นใส่กระดาษสติ๊กเกอร์ เพื่อให้ง่ายต่อการแปะปฏิทินสำหรับเด็กค่ะ

นอกจากกิจกรรมสนุก ๆ ที่ยกตัวอย่างแล้ว คุณครูหรือผู้ปกครองยังสามารถสอนเกี่ยวกับปีนักษัตรต่าง ๆให้กับเด็กได้อีกด้วยนะคะ ยังไงลองนำกิจกรรมที่แนะนำไปปรับใช้กันนะคะ

ดาวน์โหลด
3 รายการ