จากบทความตอนที่ 1 ครูโอ๋ได้แนะนำ การเตรียมตัวลูกก่อนไปว่ายน้ำ และบทความตอนที่ 2 ได้แนะนำเทคนิค การสอนว่ายน้ำทักษะพื้นฐาน ให้กับคุณพ่อคุณแม่นำไปสอนลูก ๆ ว่ายน้ำแล้วนั้น ในบทความนี้เราจะมาประเมินกันว่าเด็ก ๆ อยู่ใน Level ไหนกันแล้ว มีทักษะไหนบ้างที่เด็กทำได้ และทักษะไหนบ้างที่เด็กยังต้องฝึกฝนเพิ่ม ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถนำแบบประเมินของครูโอ๋ไปปรับใช้ได้เลยนะคะ

เด็กฝึการเตะขาก่อนลงสระ
กิจกรรมการว่ายน้ำสำหรับเด็ก ตอนที่ 3 วิธีการประเมินผลการฝึกว่ายน้ำ

จากประสบการณ์ของครูโอ๋ที่เคยสอนว่ายน้ำให้กับเด็ก ชั่วโมงการเรียนว่ายน้ำจะใช้เวลาเรียนประมาณ 1 เดือนครึ่ง (6 สัปดาห์) แล้วใน 1 สัปดาห์จะเรียน 3 วัน วันละ 1 ชั่วโมง โดยเด็กจะเรียนทั้งหมด 18 ครั้ง หรือ 18 ชั่วโมงค่ะ ซึ่งครูโอ๋ได้แบ่งช่วงเวลาการสอนและระดับ Level ในแต่ละทักษะไว้ดังนี้

ระดับการสอนว่ายน้ำสำหรับเด็ก

Level 1 การฝึกทักษะการกลั้นหายใจ เพื่อให้เด็กรู้จักควบคุมลมหายใจและกลั้นหายใจในน้ำ เป็นการช่วยให้เด็กคุ้นเคยกับน้ำและไม่กลัวน้ำ

Level 2 การฝึกทักษะการเตะขา การเตะขาที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยให้เด็กเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและประคองตัวไม่ให้จมน้ำ

Level 3 การฝึกทักษะการลอยตัวคว่ำ เป็นพื้นฐานสำคัญของการว่ายน้ำ เพราะเป็นการฝึกลอยตัวและรักษาสมดุลของร่างกาย ถ้าเด็กสามารถลอยตัวบนน้ำได้ ก็จะเป็นตัวช่วยให้ว่ายน้ำได้ง่ายขึ้น

Level 4 การฝึกทักษะการลอยตัวหงาย เป็นทักษะพื้นฐานสำคัญ เช่นเดียวกับการฝึกใน Level 3 เพียงแต่จะเปลี่ยนจากกลายลอยตัวคว่ำบนผิวน้ำเป็นการนอนหงายแทน ซึ่งการฝึกนี้เด็กสามารถหายใจได้ ทำให้เด็กลอยตัวได้นานกว่าการลอยตัวคว่ำ

Level 5 การฝึกทักษะการพุ่งจรวด (การพุ่งตัว) ออกจากขอบสระ เพื่อให้ร่างกายทรงตัวแล้วเคลื่อนที่ไปข้างหน้า

Level 6 การฝึกท่าลูกหมาตกน้ำ เป็นอีกหนึ่งท่าพื้นฐานที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยให้ลอยตัวและเลี้ยงตัวในน้ำได้นานที่สุด

ในการสอนว่ายน้ำ คุณพ่อคุณแม่ควรสอนลูก ๆ แบบขั้นบันได โดยสอนให้ผ่านตามเกณฑ์ประเมินใน Level 1 ก่อน ถึงจะสอนตาม Level ต่อไปได้ค่ะ และในการสอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องใจเย็นและอดทนอย่างมาก เพราะเด็กแต่ละคนมีพื้นฐานที่แตกต่างกัน

ขั้นบันไดของการฝึกทักษะว่ายน้ำสำหรับเด็ก
ขั้นบันไดของการฝึกทักษะว่ายน้ำสำหรับเด็ก

แบบประเมินผล

เมื่อสอนเด็กว่ายน้ำเสร็จในแต่ละครั้งแล้ว เราควรจดบันทึกพัฒนาการของเด็กไว้ จะได้เป็นข้อมูลสำหรับการสอนในครั้งต่อไป เพื่อนำมาเปรียบเทียบได้ว่าเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือไม่นั่นเองค่ะ (สามารถดาวน์โหลด สมุดบันทึกพัฒนาการ การว่ายน้ำ, แบบฟอร์มการประเมินและแบบบันทึกพัฒนาการว่ายน้ำของเด็ก ที่ด้านล่างของบทความค่ะ) ซึ่งแบบประเมินผลนี้สามารถใช้กับเด็กที่มีความพร้อมในการเรียนและไม่กลัวน้ำ ถึงจะสามารถฝึกทักษะพื้นฐานต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่เราสอนได้นะคะ

สมุดบันทึกพัฒนาการ การว่ายน้ำ, แบบฟอร์มการประเมินและแบบบันทึกพัฒนาการว่ายน้ำของเด็ก
สมุดบันทึกพัฒนาการ การว่ายน้ำ, แบบฟอร์มการประเมินและแบบบันทึกพัฒนาการว่ายน้ำของเด็ก
สำหรับเด็กที่ยังไม่พร้อมลงน้ำ คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหรือชั่วโมงการสอนเพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไว้ เพื่อฝึกให้เด็กสร้างความคุ้นเคยกับน้ำก่อน ถึงจะเริ่มฝึกทักษะพื้นฐานได้ ส่วนระยะเวลาที่เด็กจะว่ายน้ำได้นั้น ก็ขึ้นอยู่กับพัฒนาการของเด็กแต่ละคนด้วยนะคะ

จากบทความกิจกรรมการว่ายน้ำสำหรับเด็กทั้ง 3 ตอน ที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นเทคนิคการสอนว่ายน้ำของครูโอ๋โดยเฉพาะ ซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับครูสอนว่ายน้ำคนอื่น ๆ นะคะ เพราะครูแต่ละคนจะมีเทคนิค วิธีการสอน และการประเมินที่แตกต่างกัน ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปปรับสอนให้กับลูกตามความถนัดของตัวเองได้เลย และคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรคาดหวังว่าเด็กต้องว่ายน้ำได้ตามทักษะพื้นฐานร้อยเปอร์เซ็นนะคะ ขอแค่ลูกของเราสามารถลงเล่นน้ำได้อย่างสนุกสนานและปลอดภัยได้ก็พอค่ะ

ผู้ปกครองกำลังสอนเด็กว่ายน้ำ
เย้ๆๆๆ หนูว่ายน้ำได้แล้ว
ดาวน์โหลด
1 รายการ