โดยปกติแล้วเรามักจะพบเห็นภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆ ปรากฎอยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น สัญลักษณ์หน้าห้องน้ำ ป้ายสัญลักษณ์การจราจร ป้ายห้ามตามสถานที่ต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งภายในโรงเรียนอนุบาล ซึ่งสัญลักษณ์นับเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ทุก ๆ คนเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องสื่อสารผ่านข้อความหรือตัวอักษร

การจัดทำภาพสัญลักษณ์สำหรับเด็กในโรงเรียนนั้น ส่วนใหญ่จะจัดทำไว้เพื่อแสดงข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการสื่อสารที่สามารถทำให้เด็กที่เป็นผู้รับสารเข้าใจง่ายขึ้น เนื่องจากเด็กปฐมวัยมักจะให้ความสนใจกับภาพที่เป็นการ์ตูนมากกว่าสิ่งอื่น ๆ ดังนั้นการที่คุณครูจะสื่อสารให้เด็กในวัยนี้เข้าใจได้ง่าย ภาพที่จะนำมาใช้สื่อสารกับเด็ก ควรเป็นภาพสัญลักษณ์ที่มีความน่ารักและดึงดูดความสนใจของเด็ก ๆ

ภาพสัญลักษณ์สำหรับเด็กปฐมวัยนั้นสำคัญหรือไม่

สัญลักษณ์สำหรับเด็กปฐมวัยนั้นถือว่าสำคัญมากค่ะ ยิ่งในช่วงเปิดเทอมใหญ่ที่จะมีเด็ก ๆ เข้ามาเรียนในโรงเรียนเป็นครั้งแรกแล้วด้วย การสื่อสารหรือพูดคุยให้เด็กเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น ห้องน้ำอยู่ตรงไหน มุมห้องตรงนี้เอาวางอะไร จึงจำเป็นสำหรับคุณครู โดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ ที่ยังไม่สามารถอ่านคำสั่งหรือสะกดคำต่าง ๆ ได้ ดังนั้น เพื่อให้ง่ายกับทั้งสองฝ่าย การทำภาพสัญลักษณ์จึงเปรียบเสมือนตัวช่วยที่ทำให้คุณครูสามารถสื่อสารกับเด็ก ๆ ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

ภาพสัญลักษณ์ประจำตัวเด็กปฐมวัย รูปการ์ตูนสัตว์ต่าง ๆ
สัญลักษณ์การ์ตูนรูปสัตว์ต่าง ๆ

ช่วงแรกของการเปิดเทอมคุณครูจะปลูกฝังเด็ก ๆ ในเรื่องความเป็นระเบียบและฝึกกิจวัตรประจำวันเกี่ยวกับการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ของตัวเองให้เข้าที่เป็นระเบียบเรียบร้อย การใช้ภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆ มาแทนตัวเด็ก จะทำให้เด็กสามารถจดจำได้ง่ายมากกว่าการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร เด็ก ๆ จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวภาพสัญลักษณ์ของตัวเองค่ะ

แล้วใช้ทำอะไรได้บ้าง...

ส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่จำเป็นในการใช้ภาพต่าง ๆ เป็นสัญลักษณ์แทนตัวเด็กภายในโรงเรียน ก็คือ สัญลักษณ์ติดที่ล็อคเกอร์ และที่วางรองเท้า คุณครูประจำชั้นจะเป็นผู้จัดทำภาพสัญลักษณ์ให้ (เด็กแต่ละคนจะมีสัญลักษณ์ภาพที่แตกต่างกันออกไป อาจจะเป็นภาพ สัตว์ ผลไม้ สิ่งของ ดอกไม้ ฯลฯ เพื่อให้ง่ายต่อการจำจดค่ะ )

ถ้าเป็นช่วงเปิดเทอมใหม่ ๆ คุณครูจะแจกภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆ ให้กับเด็กและพูดคุยให้เด็ก ๆ เข้าใจเกี่ยวกับความหมายของภาพสัญลักษณ์ที่เด็กได้ เช่น เมื่อเด็ก ๆ มาถึงโรงเรียนแล้วให้ดูสัญลักษณ์ของตัวเองและนำของใช้ส่วนตัวไปเก็บที่ล็อคเกอร์ของตัวเอง ส่วนรองเท้าก็ต้องถอดไว้ที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของตัวเองเท่านั้นนะคะ เด็ก ๆ เค้าก็จะจดจำภาพสัญลักษณ์ของตัวเองแล้วปฏิบัติตามได้ค่ะ

การติดภาพสัญลักษณ์ประจำตัวเด็กที่ล็อคเกอร์
ภาพตัวอย่างการติดสัญลักษณ์ประจำตัวเด็กที่ล็อคเกอร์

ป้ายชื่อหรือ Tag ติดกระเป๋าก็ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะ เพราะส่วนใหญ่แล้วในโรงเรียนอนุบาล เด็ก ๆ จะใช้กระเป๋าของโรงเรียนที่เป็นรูปแบบเดียวกัน คุณครูก็จะจัดทำป้ายชื่อหรือ Tag ติดกระเป๋าให้กับเด็ก เพื่อไม่ให้เกิดการสลับกระเป๋าและให้ง่ายต่อการจดจำทั้งคุณครูประจำชั้นและตัวเด็กเอง Tag ติดกระเป๋าก็เป็นตัวช่วยได้มากนะคะ

นำป้ายชื่อมาใส่ลงในซองพลาสติกเพื่อเกิดความคงทน
นำป้ายชื่อมาใส่ลงในซองพลาสติกเพื่อเกิดความคงทนไม่ฉีกขาดได้ง่าย

คิดว่าคุณครูหลาย ๆ ท่านก็คงจะทำให้เด็ก ๆ ในห้องเรียนของตัวเองเหมือนกันยิ่งในเด็กเล็ก ๆ ก็จะมีสิ่งของเครื่องใช้ประจำตัวเองมากมายไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำ แปรงสีฟัน รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและจำแนกสิ่งของต่าง ๆ ของเด็กแต่ละคนและไม่ให้เกิดปัญหาที่กล่าวมาคือการสลับสิ่งของเครื่องใช้กัน การทำสัญลักษณ์สำหรับเด็กจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณครูจะต้องจัดทำเตรียมไว้ให้เด็ก ๆ ทุกคนก่อนเปิดเทอมค่ะ

ดาวน์โหลด
8 รายการ