Tangram (แทนแกรม) คือ ตัวต่อปริศนาที่ประกอบด้วยรูปทรงเรขาคณิต 7 ชิ้น ที่เป็นรูปร่างที่เฉพาะเจาะจง โดยรูปทรงทั้ง 7 ชิ้นสามารถนำมาต่อให้เป็นรูปต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ ซึ่งคุณครูและผู้ปกครองสามารถนำ Tangram มาให้เด็ก ๆ เล่นกัน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์แล้ว ยังช่วยฝึกสมาธิ ฝึกความอดทนและรู้จักคิดแก้ปัญหาให้กับเด็ก ๆ ได้ด้วยค่ะ

อะไรคือ 7 รูปทรงใน TANGRAM

  • สามเหลี่ยมมุมฉากขนาดใหญ่ 2 ชิ้น
  • สามเหลี่ยมมุมฉากขนาดกลาง 1 ชิ้น
  • สามเหลี่ยมมุมฉากเล็ก 2 ชิ้น
  • สี่เหลี่ยมจัตตุรัสขนาดเล็ก 1 ชิ้น
  • สี่เหลี่ยมด้านขนาน 1 ชิ้น
รูปทรงเรขาคณิตทั้ง 7 ชิ้นใน Tangram
Tangram ชิ้นส่วนต่าง ๆ

ซึ่งยังมี Tangram รูปทรงแบบอื่น ๆ อีกมาก เช่น รูปทรงไข่ รูปทรงหัวใจ รูปทรงกลม ฯลฯ คุณครูและผู้ปกครองสามารถนำ Tangram หลาย ๆ แบบต่อรวมกันให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้อีกด้วยค่ะ

Tangram รูปทรงไข่ รูปทรงหัวใจ รูปทรงกลม
Tangram รูปทรงไข่ รูปทรงหัวใจ รูปทรงกลม

เราขอแนะนำวิธีการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยในเบื้องต้นจะมีภาพที่กำหนดรูปทรงต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นรูปสำเร็จมาให้เด็ก ๆ ดู แล้วทำตามตัวอย่างที่กำหนดให้ สามารถแบ่งระดับความยาก - ง่ายตามระดับชั้นได้ดังนี้

ช่วงชั้นอนุบาล 1 ให้เด็ก ๆ ได้ทำความรู้จักกับรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานก่อนนะคะ จากนั้นให้เด็ก ๆ ต่อ Tangram 2-3 ชิ้นมาต่อกันให้เป็นรูปทรงง่ายๆ

ช่วงชั้นอนุบาล 2 อาจจะเพิ่มความยากขึ้นให้กับเด็ก ๆ โดยเพิ่มจำนวนชิ้นของ Tangram เป็น 4 ชิ้น ขึ้นไปให้มีความยากเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และชิ้นส่วนบางชิ้นสามารถทับซ้อนกันได้

ช่วงชั้นอนุบาล 3 จะมีความยากมากที่สุดคือให้เด็ก ๆ ต่อ Tangram ทั้งหมดมาต่อกันเป็นรูปทรงต่าง ๆ โดยต้องใช้ให้ครบทั้งหมด 7 ชิ้น และห้ามให้ชิ้นส่วนทับซ้อนกัน

เมื่อเด็ก ๆ ทำได้คล่องแคล่วแล้วคุณครูและผู้ปกครองสามารถให้เด็กทำเป็นรูปทรงต่าง ๆ อย่างอิสระตามจินตนาการได้เลยค่ะ หรือถ้าอยากเพิ่มระดับความยากให้กับเด็ก คุณครูและผู้ปกครองสามารถกำหนดโจทย์แล้วให้เด็กทำตามได้เลยค่ะ เช่น ให้เด็กต่อชิ้นส่วน เป็นรูปตามภาพเงาที่กำหนดให้ เด็กจะต้องใช้จินตนาการของเรื่องเรขาคณิตนำมาผสมผสานกันให้เป็นรูป ในการต่อต้องต่อให้ครบทั้ง 7 ชิ้น

ต่อ Tangram เป็นรูปหงส์ ตามเงาที่กำหนดให้
ตัวอย่างรูปเงาและรูปร่างของหงส์

จากกิจกรรมนี้เด็กจะได้รู้จักและมีพัฒนาการการเรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตแบบต่าง ๆ แล้วยังได้เรียนรู้การคิดและการแก้ปัญหาในการปรับแต่ง พลิก หมุน ให้ได้ภาพที่หลากหลาย ระหว่างทำกิจกรรมคุณครูและผู้ปกครองสามารถสอนเกี่ยวกับชื่อเรียกของรูปทรงเรขาคณิตผ่าน Tangram ได้อีกด้วยนะคะ

ดาวน์โหลด
3 รายการ