จาก Mind Map ที่เราเขียนไว้ในบทความ เรียนรู้เรื่อง กลุ่มดาว ด้วย Project Approach จะมีหัวข้อที่ให้เด็ก ๆ เรียนรู้และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับรูปร่างของกลุ่มดาวต่าง ๆ จากบทความที่แล้ว วันนี้เราจึงมีกิจกรรมที่คุณครูและผู้ปกครอง สามารถกระตุ้นจินตนาการของเด็ก เกี่ยวกับกลุ่มดาวต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ด้วยงานปักการ์ดกลุ่มดาว ไม่ว่าที่โรงเรียนหรือที่บ้านก็สามารถทำกิจกรรมได้ นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องกลุ่มดาว ให้กับเด็กแล้ว ยังสนุกสนานและเพลิดเพลินอีกด้วย ว่าแล้วมาจัดเตรียมอุปกรณ์ทำไปพร้อมกันเลยค่ะ

กิจกรรมงานปักกลุ่มดาว
กิจกรรมงานปักกลุ่มดาว

อุปกรณ์งานปักกลุ่มดาว

อุปกรณ์การทำงานปักกลุ่มดาว
อุปกรณ์การทำงานปักกลุ่มดาว
  • 1กระดาษการ์ด A4 150 แกรม
  • 2กระดาษเทาขาว 350 แกรม
  • 3เข็มพลาสติก
  • 4ไหมพรม
  • 5ที่เจาะตาไก่แบบตอก (สามารถใช้ ไขควงแฉก หรือตะปูคอนกรีตแทนได้)
  • 6ค้อนยาง
  • 7กรรไกร
  • 8เทปใส
  • 9กาว

ขั้นตอนการทำงานปักกลุ่มดาว

1. ดาวน์โหลด Pattern กลุ่มดาว แล้วปริ้นลงบนกระดาษการ์ด A4 (สามารถดาวน์โหลด Pattern การ์ดกลุ่มดาว ได้ที่ด้านล่างของบทความค่ะ) แล้วใช้กรรไกรตัดกระดาษตามรอยประค่ะ

เด็กและผู้ปกครองช่วยกันตัด Pattern กลุ่มดาว
เด็กและผู้ปกครองช่วยกันตัด Pattern กลุ่มดาวอย่างตั้งใจ

2. ทากาวด้านหลังของการ์ดกลุ่มดาวให้ทั่ว แล้วติดลงบนกระดาษเทาขาว จากนั้นให้คุณครูหรือผู้ปกครองตัดกระดาษตามขนาดการ์ดกลุ่มดาว (กระดาษเทาขาวมีความหนาและแข็งมาก ทำให้เด็ก ๆ ตัดลำบากและอันตรายด้วยค่ะ)

เด็กกำลังทากาวที่ด้านหลังของการ์ดกลุ่มดาว
เด็กกำลังทากาวที่ด้านหลังของการ์ดกลุ่มดาว
ผู้ปกครองกำลังกระดาษเทาขาวตามขนาดการ์ดกลุ่มดาว
ผู้ปกครองกำลังกระดาษเทาขาวตามขนาดการ์ดกลุ่มดาว

3. ใช้ตาไก่แบบตอกเจาะรูตามจุดสีที่กำหนดให้ (ถ้าไม่มีตาไก่แบบตอก สามารถใช้ไขควงแฉกหรือตะปูคอนกรีต ขนาด 3 นิ้ว เจาะแทนได้ค่ะ)

ผู้ปกครองใช้ตาไก่แบบตอกเจาะการ์ดกลุ่มดาว
ผู้ปกครองใช้ตาไก่แบบตอกเจาะการ์ดกลุ่มดาวไว้สำหรับร้อยไหมพรม

4. นำไหมพรมมาร้อยใส่เข็มพลาสติก แล้วตัดให้มีความยาวประมาณ 80 เซนติเมตร จากนั้นผูกปมที่ปลายไหมพรม

ถ้าไหมพรมเป็นเส้นใหญ่สามารถใช้เส้นเดียวร้อยได้เลย แต่ถ้าหากเป็นเส้นเล็กแนะนำให้ใช้สองเส้นนะคะ เพื่อความสวยงาม
เด็กและผู้ปกครองช่วยกันร้อยไหมพรมเข้าเข็ม
เด็กและผู้ปกครองช่วยกันร้อยไหมพรมเข้าเข็ม
5. พลิกด้านหลังของการ์ดขึ้นมา จากนั้นใช้เทปใสติดส่วนปลายไหมพรมไว้ด้านหลังของการ์ด
เด็กและผู้ปกครองช่วยกันติดเทปใสและไหมพรมบนการ์ดกลุ่มดาว
ติดเทปใสและไหมพรมบนการ์ดกลุ่มดาว

6. ให้เด็ก ๆ ร้อยไหมพรมตามเส้นประเป็นรูปกลุ่มดาวให้สมบูรณ์ (คุณครูหรือผู้ปกครองอาจจะช่วยเด็ก ๆ จับการ์ดได้นะคะ เพื่อช่วยให้เด็กร้อยไหมพรมได้ง่ายขึ้น)

เด็กกำลังร้อยไหมพรมเข้ารูของการ์ดกลุ่มดาวค้างคาว
เด็กร้อยไหมพรมเข้ารูของการ์ดกลุ่มดาวค้างคาว
เด็กกำลังดึงเข็มลงจากการ์ดกลุ่มดาวค้างคาว
ดึงเข็มลงจากการ์ดกลุ่มดาวค้างคาว

7. เมื่อร้อยไหมพรมเสร็จแล้ว นำเทปใสมาติดไหมพรมที่ด้านหลังของการ์ด จากนั้นตัดไหมพรมส่วนที่เหลือออกให้เรียบร้อย เพียงเท่านี้เราก็จะได้การ์ดงานปักกลุ่มดาวต่าง ๆ แล้วค่ะ

การ์ดกลุ่มดาวทั้ง 2 ใบ เสร็จสมบูรณ์แล้ว
การ์ดกลุ่มดาวทั้ง 2 ใบ เสร็จสมบูรณ์แล้ว

คุณครูและผู้ปกครองอาจนำการ์ดที่เด็ก ๆ ปักเสร็จแล้ว มาสอน เรื่อง รูปร่างของกลุ่มดาว เพิ่มเติมได้นะคะ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเด็กมากขึ้น หรืออาจสอนให้เด็กสะกดคำ พร้อมอ่านออกเสียงชื่อ กลุ่มดาวต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อีกด้วย

เด็กกำลังพูดคุยกับผู้ปกครอง เรื่อง กลุ่มดาวค้างคาว
เด็กกำลังพูดคุยกับผู้ปกครอง เรื่อง กลุ่มดาวค้างคาว

นอกจากกิจกรรมนี้ จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมความรู้ใน Project Approach เรื่อง กลุ่มดาว ที่เด็ก ๆ สนใจแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยการฝึกสมาธิ ฝึกกล้ามเนื้อมือ ฝึกความคิดและจินตนาการของเด็ก ๆ จากผลงานที่ตัวเองทำได้อีกด้วยค่ะ

ดาวน์โหลด
1 รายการ