กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ถือเป็นรากฐานสำคัญของระบบการเรียนรู้ทั้งหมด เพราะหากเด็ก ๆ มีพื้นฐานทางด้านร่างกายไม่แข็งแรง ก็จะส่งผลให้ระบบของร่างกายในส่วนต่าง ๆ ทำงานได้ไม่เต็มที่ ดังนั้น วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับผู้ปกครองในการช่วยส่งเสริม คือ การชวนเด็ก ๆ ออกไปเล่นหรือทำกิจกรรมที่มีส่วนช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ ซึ่งกิจกรรม มินิกอล์ฟ นอกจากจะสนุกสนานและช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่แล้ว ยังช่วยฝึกความคล่องแคล่วว่องไว ความแม่นยำ และที่สำคัญยังช่วยสานสัมพันธ์ในครอบครัวได้อีกด้วยนะคะ

มินิกอล์ฟ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่

อุปกรณ์

 • 1ท่อ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว (สำหรับทำเป็นไม้กอล์ฟ)
 • 2ข้อต่อ PVC สามทางลด 1x1/2 นิ้ว 2 อัน
 • 3ลูกบอลพลาสติก 10 ลูก
 • 4ตะกร้า 2 ใบ
 • 5กรวยกีฬาขนาดเล็ก 20 อัน (สามารถใช้ขวดพลาสติกใส่น้ำแทนได้ค่ะ)
 • 6นกหวีด (อาจใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ค่ะ)

วิธีการทำไม้เลี้ยงลูกบอล

1. ให้ผู้ปกครองใช้เลื่อยตัดท่อ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว ให้มีความยาว 60 เซนติเมตร จำนวน 2 อันค่ะ

2. จากนั้นนำข้อต่อ PVC สามทางลด 1 x 1/2 นิ้ว มาต่อเข้าที่ปลายด้านใดด้านหนึ่งของท่อ PVC ที่ตัดไว้ ก็จะได้ไม้กอล์ฟจำนวน 2 อันค่ะ

เพื่อให้ไม้ส่วนที่เป็นด้ามไม้จับกับตัวสามทางลดติดกันแน่น แนะนำให้ใช้กาวประสานท่อทาด้วยค่ะ หรือถ้าบ้านไหนไม่มีกาวประสานท่อแนะนำให้ใช้เทปกาวพันระหว่างข้อต่อสามทางลดกับด้ามจับได้นะคะ
ไม้กอล์ฟทำเองจากท่อ PVC สำหรับทำกิจกรรมมินิกอล์ฟ

วิธีการเตรียมสนาม

1. วางกรวยกีฬา 1 อัน เพื่อกำหนดเป็นจุดเริ่มต้น

2. จากนั้นวางตะกร้าลงบนพื้น ให้มีระยะห่างจากจุดเริ่มต้นประมาณ 10 เมตร โดยวางตะกร้าให้ตะแคงข้างลงกับพื้น และให้ปากตะกร้าหันเข้าหากรวยกีฬา

3. นำกรวยกีฬา 9 อัน มาวางเรียงเป็นแนวเส้นตรง จากจุดเริ่มต้นไปถึงตะกร้า โดยเว้นระยะห่างระหว่างกรวยแต่ละอันประมาณ 1 เมตร

4. จากนั้นวางกรวยกีฬาและตะกร้าที่เหลือในลักษณะเดียวกัน โดยวางให้ขนานกันกับแถวแรกที่ทำเสร็จแล้ว (เว้นระยะห่างประมาณ 2 เมตร)

5. นำลูกบอลพลาสติกมาวางไว้ข้าง ๆ กรวยกีฬาตรงจุดเริ่มต้น ฝั่งละ 5 ลูก

การจัดสนามสำหรับทำกิจกรรม มินิกอล์ฟ
วิธีการเตรียมสนาม มินิกอล์ฟ กิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัว
เด็กและผู้ปกครองช่วยกันนำลูกบอลมาวางที่จุดเริ่มต้น

วิธีการเล่น

1. ให้เด็กและผู้ปกครองมายืนประจำตำแหน่งที่จุดเริ่มต้น เพื่อรอสัญญาณนกหวีด

เด็กและผู้ปกครองยืนเตรียมพร้อมที่จุดเริ่มต้น

2. เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีด ให้เด็กและผู้ปกครองใช้ไม้กอล์ฟเลี้ยงลูกบอลอ้อมกรวยไปเรื่อย ๆ จนเข้าตะกร้า แล้ววิ่งกลับมาเลี้ยงลูกบอลลูกต่อไปที่จุดเริ่มต้นต่อ (หากใครเลี้ยงลูกบอลเลยหรือไม่อ้อมกรวย ให้หยิบลูกบอลกลับมาเริ่มใหม่ในจุดที่เลยมาค่ะ)

เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณให้เด็กและผู้ปกครองเลี้ยงลูกบอลออกจากจุดเริ่มต้น
ใช้ไม้กอล์ฟเลี้ยงลูกบอลไปเรื่อย ๆ
รีบใช้ไม้กอล์ฟเลี้ยงลูกบอลเข้าตะกร้าให้เร็วที่สุด

3. ให้เด็กและผู้ปกครองเลี้ยงลูกบอลไปเรื่อย ๆ ถ้าใครเลี้ยงลูกบอลเข้าตะกร้าครบ 5 ลูก ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะค่ะ

ใครเลี้ยงลูกบอลเข้าตะกร้าครบ 5 ลูก ก่อนเป็นฝ่ายชนะ
เย้!! หนูเลี้ยงลูกบอลครบ 5 ลูกแล้วค่ะ

กิจกรรมนี้ นอกจากจะใช้เล่นกันภายในครอบครัวแล้ว คุณครูก็ยังสามารถนำไปทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก ๆ ที่โรงเรียนได้อีกด้วยนะคะ โดยอาจจะมีการแบ่งเด็ก ๆ ออกเป็นทีมและปรับเปลี่ยนวิธีการเล่น เพิ่มความยาก ง่ายให้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัย เพื่อความสนุกสนามและเสริมสร้างความสามัคคีให้กับเด็ก คุณครูสามารถแบ่งระดับความยาก ง่ายได้ดังนี้

เด็กอนุบาล 1 (3-4 ปี) เด็กช่วงวัยนี้การเคลื่อนไหวยังไม่คล่องแคล่ว ให้วางกรวยแค่ตรงจุดเริ่มต้น และวางตะกร้าห่างจากกรวย ประมาณ 10 เมตร เพื่อเป็นการฝึกให้เด็ก ๆ หัดเลี้ยงลูกบอลไปทางด้านหน้าค่ะ

เด็กอนุบาล 2 (4-5 ปี) เด็กช่วงวัยนี้มีการเคลื่อนไหวของร่างกายที่คล่องแคล่วและรวดเร็วมากขึ้น แนะนำให้เพิ่มความยากในการเล่นด้วยการนำกรวยมาวางเพิ่ม 1 อัน ตรงกึ่งกลางระหว่างจุดเริ่มต้นกับตะกร้า (ระยะห่างระหว่างจุดเริ่มต้นกับตะกร้าประมาณ 10 เมตร) แล้วให้เด็ก ๆ เลี้ยงลูกบอลอ้อมกรวยที่อยู่ตรงกลาง เพื่อเพิ่มความยากในการบังคับลูกบอลให้กับเด็ก ๆ ค่ะ

เด็กอนุบาล 3 (5-6 ปี) เด็กช่วงวัยนี้มีพัฒนาการในการทรงตัวที่มั่นคงมากขึ้น แนะนำให้คุณครูและผู้ปกครองเพิ่มความยากในการเล่นด้วยการนำกรวยมาวางเพิ่ม 9 อัน ตามแนวเส้นตรงระหว่างจุดเริ่มต้นกับตะกร้า โดยเว้นระยะห่างระหว่าง กรวยแต่ละอันประมาณ 1 เมตร (ระยะห่างระหว่างจุดเริ่มต้นกับตะกร้าประมาณ 10 เมตร) แล้วให้เด็ก ๆ เลี้ยงลูกบอลอ้อมกรวย เพื่อฝึกการบังคับทิศทางของการเลี้ยงลูกบอลให้ซิกแซกไปมาค่ะ

ปลูกฝังความมีวินัย เมื่อทำกิจกรรมเสร็จช่วยกันเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย

เมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้ว ผู้ปกครองอาจให้เด็ก ๆ ช่วยเก็บลูกบอลและอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าที่ให้เรียบร้อย เพื่อเป็นการปลูกฝังความรับผิดชอบและวินัยให้กับเด็กได้ด้วยนะคะ

ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์

ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมมินิกอล์ฟ แบ่งเป็น

 • ท่อ PVC 1/2 1 เส้น ราคาประมาณ 54 บาท
 • ข้อต่อ PVC สามทางลด 1x1/2 นิ้ว 2 อัน ราคาประมาณ 30 บาท
 • ลูกบอลพลาสติก (คละสี) 10 ลูก ราคาประมาณ 59 บาท
 • ตะกร้า 2 ใบ หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป ราคาเริ่มตั้งแต่ 40 บาท
 • กรวยกีฬา ชิ้นละประมาณ 49 บาท
 • นกหวีด 1 อัน ราคาประมาณ 20 บาท