การเล่นกีฬา เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อเด็กปฐมวัย เพราะนอกจากจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กให้แข็งแรงสมบูรณ์แล้ว ยังช่วยให้เด็ก ๆ ได้เล่นและเรียนรู้การอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข กีฬาสำหรับเด็กปฐมวัย ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นเกมการแข่งขันที่มีกฎกติกา ข้อตกลงในการเล่น เพื่อให้เด็กได้รู้จักการแพ้-ชนะ การให้อภัย และสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับเด็กเลยคือความสนุกสนานในการเล่น

ซึ่งกิจกรรม วิ่งแข่งเก็บบอลสี นอกจากจะทำให้เด็ก ๆ เกิดความสุขและสนุกสนานแล้ว ยังช่วยฝึกทักษะการควบคุมการเคลื่อนไหวของอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย โดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น แขน ขา ลำตัว และกล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งได้จากการวิ่งและหยิบจับลูกบอล นอกจากนั้นเด็กยังได้ใช้ประสาทสัมผัสในการฝึกทักษะการสังเกตและจำแนกสีอีกด้วย กิจกรรมนี้สามารถเล่นได้ทั้งในที่ร่มและกลางแจ้ง โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ง่าย ๆ ได้ดังนี้

อุปกรณ์

 • 1ลูกบอลพลาสติก (คละสี)
 • 2ตะกร้า
 • 3กระดาษสี
 • 4กรวยกีฬาขนาดเล็ก (อาจใช้ขวดพลาสติกใส่น้ำแทนได้ค่ะ)
 • 5นาฬิกาจับเวลา (สามารถใช้โทรศัพท์แทนได้ค่ะ)
 • 6นกหวีด

การเตรียมอุปกรณ์และสถานที่

1. ตัดกระดาษสีตามสีของลูกบอลพลาสติก แล้วติดลงบนตะกร้าด้วยเทปใส (ถ้าที่บ้านหรือที่โรงเรียนมีตะกร้าผ้าหลาย ๆ สี สามารถใช้สีของตะกร้าแทนกระดาษสีได้เลยค่ะ)

2. วางกรวยกีฬาและตะกร้าเพื่อกำหนดเป็นจุดเริ่มต้น

3. เทลูกบอลพลาสติกลงบนพื้นสนามหญ้า โดยให้มีระยะทางห่างจากจุดเริ่มต้นประมาณ 7 เมตร (ถ้าหากผู้เล่นหรือจำนวนเด็กเยอะ แนะนำให้เพิ่มระยะห่างเป็น 10 เมตรค่ะ)

ในการจัดกิจกรรม แนะนำให้คุณครูหรือผู้ปกครองพาเด็ก ๆ ทำกิจกรรมบนสนามหญ้า เพราะเด็กได้รู้สึกถึงความเป็นอิสระและสนุกสนานกับการเล่นได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังช่วยป้องกันและลดการบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

วิธีการเล่น

1. แบ่งเด็กออกเป็น 2 ฝ่าย จากนั้นให้เด็กเลือกสีลูกบอลของตัวเอง เมื่อเลือกสีลูกบอลเสร็จแล้ว ให้เด็กยืนประจำตำแหน่งที่จุดเริ่มต้น เพื่อรอสัญญาณนกหวีด

อธิบายกฏกติกาในการเล่น วิ่งแข่งเก็บบอล ให้เด็กฟัง
คุณครูหรือผู้ปกครองแนะนำเด็ก ๆ เกี่ยวกับกฎกติกาในการเล่น

2. เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีด ให้เด็ก ๆ วิ่งไปหยิบลูกบอลตามสีที่ตัวเองเลือก จากนั้นให้วิ่งกลับมาที่จุดเริ่มต้น เพื่อนำลูกบอลมาใส่ตะกร้าสีของตัวเอง (ในการหยิบลูกบอลแต่ละครั้งอาจให้เด็ก ๆ หยิบลูกบอลมากกว่า 1 ลูกได้ค่ะ)

กิจกรรมวิ่งแข่งเก็บบอลสี พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่
เมื่อเด็ก ๆ ได้ยินเสียงสัญญาณเริ่มวิ่งออกจากจุดเริ่มต้น
การหยิบบอลช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
หยิบลูกบอลได้มากเท่าไหร่ จำนวนลูกบอลในตะกร้าก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้น
นำลูกบอลพลาสติกมาใส่ตะกร้า
รีบนำลูกบอลมาใส่ตะกร้า ก่อนเวลาจะหมด

3. ให้จับเวลา 40 วินาที เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดอีกครั้งให้เด็ก ๆ หยุดเล่นทันที หากฝ่ายไหนที่สามารถเก็บลูกบอลตามสีที่กำหนดได้มากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะ แต่ถ้าทีมไหนหยิบลูกบอลที่ไม่ใช่สีของตัวเองจะติดลบลูกละ 1 คะแนนค่ะ

คุณครูหรือผู้ปกครองอาจให้เด็ก ๆ นับลูกบอลในตะกร้าของตัวเอง เพื่อเป็นการฝึกให้เด็ก ๆ ได้นับเลขไปในตัวค่ะ
เรียนรู้เรื่อง จำนวนตัวเลข ผ่านการทำกิจกรรม วิ่งแข่งเก็บบอลสี
เรียนรู้เรื่องจำนวนจากการนับลูกบอลในตะกร้า

สำหรับการเล่นของเด็ก ๆ ที่มีช่วงอายุที่ต่างกัน คุณครูหรือผู้ปกครองอาจมีการปรับเปลี่ยนกติกาใหม่ โดยให้เด็กที่มีอายุน้อยวิ่งเก็บลูกบอลก่อน 2 รอบ แล้วค่อยให้เด็กที่มีอายุมากกว่าวิ่งเก็บลูกบอลค่ะ

หากจำนวนเด็กที่เล่นมีเยอะ สามารถแบ่งเด็กเป็นหลาย ๆ ทีม ทีมละเท่า ๆ กัน ทั้งนี้การกำหนดระยะเวลาและจำนวนของลูกบอลจะเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อให้เด็กเกิดความสามัคคีและเกิดความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้น สำหรับเด็กชั้นอนุบาล 3 อาจเพิ่มจำนวนการจำแนกโดยกำหนดสีให้หยิบลูกบอล 2-3 สีใส่ในตะกร้า ตัวอย่างเช่น ทีม A จับฉลากได้ลูกบอลสีแดง+สีเขียว ในทีม A ก็ต้องหยิบลูกบอลแค่ 2 สีนี้เท่านั้น ส่วนกติกาก็เหมือนเดิมค่ะ ทีมไหนได้ลูกบอลมากสุดเป็นฝ่ายชนะ แต่ถ้าหยิบผิดสีจะติดลบลูกละ 1 คะแนนค่ะ

ปลูกฝังความมีวินัยในเด็ก หลังเล่นกิจกรรมวิ่งแข่งเก็บบอลสี
ปลูกฝังความมีวินัย เมื่อทำกิจกรรมเสร็จช่วยกันเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย

เมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้ว คุณครูหรือผู้ปกครองอาจให้เด็ก ๆ ช่วยกันเก็บลูกบอลและอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าที่ให้เรียบร้อย เพื่อเป็นการฝึกความรับผิดชอบให้กับเด็กได้อีกด้วยค่ะ

ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์

ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมวิ่งแข่งเก็บบอลสี แบ่งเป็น

 • ลูกบอลพลาสติก (คละสี) 100 ลูก ราคาประมาณ 210 บาท
 • ตะกร้า 2 ใบ หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป ราคาเริ่มตั้งแต่ 40 บาท
 • กระดาษสีแผ่นใหญ่ แผ่นละประมาณ 15 บาท
 • นกหวีด 1 อัน ราคาประมาณ 20 บาท
 • กรวยกีฬา ชิ้นละประมาณ 49 บาท