เด็กในช่วงอายุ 3-6 ปี ถือเป็นช่วงที่อยู่ในวัยของการเติบโตและมีการพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ผู้ปกครองและคุณครูจึงมีหน้าที่ในการช่วยกันดูแลและสังเกตพัฒนาการของเด็ก เพื่อส่งเสริมและฝึกฝนให้เด็กสามารถเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะ การฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก ที่เป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้เด็กสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่ว่าจะเป็น การติดกระดุม ล้างหน้าแปรงฟัน หรือการขีดเขียน ฯลฯ ผู้ปกครองและคุณครูสามารถสนับสนุนและส่งเสริมเด็กด้วยการหากิจกรรมที่มีส่วนช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อมือมาให้เด็กได้ลองทำค่ะ

กิจกรรมการใช้กรรไกรตัดกระดาษ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้ฝึกสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแน่วแน่และตั้งใจไปพร้อม ๆ กับการใช้มือและตาให้ประสานสัมพันธ์กัน ที่สำคัญยังช่วยฝึกกล้ามเนื้อมือเด็กให้สามารถใช้กรรไกรได้อย่างคล่องแคล่วและฝึกการบังคับข้อมือให้สามารถตัดตามรอยปะตามเส้นตรง เส้นแนวนอน แนวตั้ง ทรงกลม ซิกแซก โค้ง หรือตามที่กำหนดได้อย่างต้องการ โดยผู้ปกครองและคุณครูสามารถแบ่งเป็นระดับความยาก - ง่าย ได้ดังนี้

อนุบาล 1 (อายุ 3-4 ปี)

เด็กในวัยนี้เป็นวัยแห่งการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาของกล้ามเนื้อมือ เด็กอาจจะยังไม่สามารถบังคับกล้ามเนื้อมือไปในทิศทางต่าง ๆ ได้ ผู้ปกครองและคุณครูสามารถช่วยส่งเสริมและพัฒนากล้ามเนื้อมือให้กับเด็กได้ โดยการฝึกให้เด็กใช้กรรไกร (ผู้ปกครองและคุณครูควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด) คือให้เด็กใช้กรรไกรตัดกระดาษให้ขาดเป็นสองท่อน เพียงเท่านี้ก็เป็นการฝึกประสาทสัมผัส ตา มือ ให้เด็กในวัยนี้ได้แล้วค่ะ (แต่ถ้าเด็ก ๆ คนไหนมีความพร้อมสามารถเพิ่มระดับความยาก-ง่ายได้ตามความเหมาะสมค่ะ)

ก่อนเริ่มกิจกรรมการตัดกระดาษ ให้ผู้ปกครองและคุณครูสาธิตวิธีการจับกรรไกรให้กับเด็กด้วยนะคะ วิธีการจับกรรไกร ให้สอดนิ้วหัวแม่มือเข้าไปในช่องขนาดเล็กของกรรไกร สอดนิ้วชี้กับนิ้วกลางเข้าไปในช่องที่มีขนาดใหญ่กว่า หากช่องขนาดใหญ่นั้นมีที่ว่างมากพอให้เด็กใส่นิ้วนางเข้าไปด้วยค่ะ
วิธีการจับกรรไกร สำหรับเด็ก
สอดนิ้วหัวแม่มือเข้าไปในช่องขนาดเล็กของกรรไกร
วิธีการจับกรรไกร สำหรับเด็ก
สอดนิ้วชี้กับนิ้วกลางเข้าไปในเข้าไปในช่องที่มีขนาดใหญ่กว่า

อนุบาล 2 (อายุ 4-5 ปี)

เด็กในวัยนี้จะเริ่มมีพัฒนาการและความพร้อมที่มากขึ้น เด็กสามารถที่จะใช้กล้ามเนื้อมือหยิบจับกรรไกรได้คล่อง แต่ยังไม่สามารถบังคับกล้ามเนื้อมือได้อย่างคล่องแคล่ว ผู้ปกครองและคุณครูอาจเพิ่มความยากในการตัดกระดาษขึ้นอีกระดับหนึ่ง โดยการให้เด็กใช้กรรไกรตัดกระดาษให้อยู่ในแนวเส้นตรงที่กำหนดให้ค่ะ

แบบฝึกหัดการใช้กรรไกร สำหรับเด็กปฐมวัย
เพิ่มความยากด้วยการตัดกระดาษตามแนวเส้นที่กำหนดให้

อนุบาล 3 (อายุ 5-6 ปี )

เด็กในวัยนี้มีความสามารถและมีความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อมือให้ประสานสัมพันธ์กับตาได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้น ผู้ปกครองและคุณครูสามารถฝึกให้เด็กได้ใช้กรรไกรตัดกระดาษในแบบเส้นโค้ง ซิกแซก สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ฯลฯ หรือตามเส้นที่กำหนดให้ได้ การเพิ่มระดับความยาก-ง่าย ขึ้นอยู่กับพัฒนาการและความพร้อมของเด็ก

ในการเลือกซื้อกรรไกรให้เหมาะสมกับเด็ก ผู้ปกครองและคุณครูควรเลือกซื้อกรรไกรที่มีปลายมน เพราะถ้าใช้กรรไกรแบบปกติ ปลายแหลมของกรรไกรอาจทำให้เกิดอันตรายกับเด็กได้ค่ะ และที่สำคัญขนาดของช่องตรงด้ามจับต้องมีขนาดที่พอดีกับนิ้วมือของเด็กด้วยนะคะ
แบบฝึกขั้นพื้นฐานการใช้กรรไกร สำหรับเด็ก
ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นซิกแซก

สิ่งสำคัญในการใช้กรรไกรตัดกระดาษ คือความปลอดภัย ผู้ปกครองและคุณครูต้องคอยดูแลเด็กตลอดเวลา ทุกครั้งที่ใช้กรรไกร และควรให้เด็กหันปลายกรรไกรออกจากตัวเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากกรรไกร

การใช้กรรไกรตัดกระดาษค่อนข้างเป็นกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก เพราะในขั้นเริ่มต้นนั้นนอกจากเด็กจะต้องฝึกหัดการจับกรรไกรแล้วเด็กยังต้องออกแรงในการขยับนิ้วเข้าหากัน เพื่อให้กรรไกรสามารถตัดกระดาษออกได้ (การขยับนิ้วในแต่ละครั้งจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือเด็กให้แข็งแรงมากขึ้น) และเมื่อไรที่เด็กสามารถใช้กรรไกรตัดกระดาษได้ เด็กก็จะรู้สึกสนุกและเกิดความภูมิใจในตัวเองค่ะ

ดาวน์โหลด
3 รายการ