การจัดเตรียมห้องเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้การสอนของคุณครูเกิดความราบรื่น เพราะสื่อหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่นำมาจัดห้องเรียนจะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ทั้งยังเอื้อต่อการเรียนการสอนของคุณครู รวมไปถึงการจัดบรรยากาศภายในและภายนอกห้องเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีก็จะช่วยส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ตามธรรมชาติด้วยความสนใจและสนุกสนาน ซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย ที่สำคัญห้องเรียนต้องมีความสะอาดและความปลอดภัย ซึ่งจะทำให้เด็กมีความรู้สึกอบอุ่น มั่นใจและมีความสุข

การเตรียมห้องเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก
การจัดห้องช่วยสร้างบรรยากาศให้เด็กเรียนรู้ด้วยความสนใจอย่างสนุกสนาน

เพราะสมองของเด็กวัยนี้อยู่ในระยะที่กำลังจัดเก็บประสบการณ์ การเคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วนและมีการพัฒนาระบบสัมผัส คือ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัสแบบต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้ประสบการณ์นั้น ๆ ฉายภาพมายังตำแหน่งต่าง ๆ ในสมอง ดังนั้น คุณครูควรจัดเตรียมห้องเรียนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพัฒนการสมองของเด็กปฐมวัย

การจัดห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย

จะเห็นได้ว่าในโรงเรียนอนุบาลเกือบทุกโรงเรียนจะจัดพื้นที่ภายในและนอกห้องเรียนให้มีสีสันสดใส สวยงามและมีสิ่งที่คอยกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก โดยภายในห้องเรียนอาจจะประกอบด้วยข้อมูลความรู้จากโปสเตอร์ภาพคำศัพท์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ ก-ฮ , A-Z , วัน/เดือน/ปี ตัวเลขไทย และอารบิค ฯลฯ เป็นต้น

บัตรภาพพยัญชนะไทย สื่อปฐมวัยสำหรับการจัดห้องเรียนอนุบาล
บัตรภาพพยัญชนะไทย ใช้ตกแต่งห้องเรียนและเป็นสื่อการสอน

ส่วนนอกห้องเรียนก็จะมีป้ายสมาชิกภายในห้องเรียนของเด็ก ๆ คุณครูจะจัดตกแต่งให้สวยงามเพราะที่บอร์ดจะมี ชื่อและรูปภาพของตัวเด็กและเพื่อน ๆ ในห้องเรียนทุกคน คุณครูก็สามารถสอนเด็ก ๆ เกี่ยวกับเรื่องเพศชาย-เพศหญิง สอนเรื่องจำนวนว่าในห้องมีทั้งหมดกี่คนโดยแบ่งเป็นเพศหญิงกี่คน เพศชายกี่คน เป็นต้น

ภาพการ์ตูนน่ารักสำหรับจัดบอร์ดสมาชิกในห้องเรียน
บอร์ดสมาชิกนักเรียนในห้องเรียน ชุดทะเล
ป้ายสมาชิกสำหรับจัดบอร์ดปฐมวัย
ตกแต่งบอร์ดสมาชิกนักเรียน ชุดอวกาศ

แล้วเด็กจะได้อะไร

คุณครูสามารถสอดแทรกการสอนในเรื่องของหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับเด็กได้อีกด้วย อย่างเช่น ในช่วงเช็คชื่อคุณครูอาจทำ “ป้ายชื่อสมาชิก” ให้กับเด็กแต่ละคนโดยเมื่อมาถึงโรงเรียนก็ให้เด็กแขวนสัญลักษณ์ประจำตัวที่รูปหรือป้ายชื่อของตัวเอง เมื่อถึงเวลากลับบ้านก็ให้เด็ก ๆ นำสัญลักษณ์ออกจากรูปหรือชื่อมาไว้ในที่ที่คุณครูจัดไว้ให้ เด็กก็จะรู้หน้าที่และทำแบบนี้ทุกครั้งก่อนเข้าห้องเรียน ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาหน้าที่ในการเช็คชื่อของคุณครูได้อีกด้วย แต่เพื่อความมั่นใจคุณครูอาจมาตรวจเช็คอีกที หลังจากที่เด็กมาและเข้าห้องเรียนกันครบทุกคนแล้วค่ะ

ส่วนในเรื่องการปฏิบัติเพื่อปรับพฤติกรรมของเด็กให้มีวินัยในห้องเรียน คุณครูอาจจัดทำโปสเตอร์ข้อตกลงกฎกติกาของห้องเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้เด็กเคารพและแสดงพฤติกรรมตามข้อตกลงที่ต้องทำร่วมกันระหว่างครูผู้สอนกับเด็กได้ค่ะ กฎกติกาสำหรับเด็กนั้นอาจมีประมาณ 3-4 ข้อ เพื่อให้เด็กทุกคนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน

ป้ายข้อตกลงในชั้นเรียน ที่ติดไว้ภายในห้องเรียน
ข้อตกลงสั้น ๆ ในชั้นเรียน เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักกฎระเบียบต่าง ๆ ภายในชั้นเรียน

ทั้งนี้พฤติกรรมของเด็กสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีคุณครูเป็นแบบอย่างที่ดี เมื่อเด็กมีการทำผิดกฎกติกาที่ตกลงกันไว้ คุณครูก็ควรมีวิธีในการทบทวนกฎให้เด็กเข้าใจใหม่และที่สำคัญต้องไม่ซ้ำเติมเด็กนะคะ เพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างทางความคิดที่ไม่เหมือนกัน (ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ) ดังนั้น คุณครูควรหาสาเหตุในการเกิดปัญหาให้ชัดเจนพร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไข โดยนำเทคนิคบางประการที่คุณครูจะสามารถนำไปปรับใช้ได้กับการจัดการพฤติกรรมของเด็กแต่ละคน แค่นี้คุณครูและเด็กก็จะอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนอย่างมีความสุข

การจัดมุมความรู้ภายในบ้าน

สำหรับผู้ปกครองก็สามารถจัดมุมความรู้ภายในบ้านได้เหมือนกันนะคะ เพราะเด็กในวัยนี้เต็มไปด้วยพัฒนาการและจินตนาการ การเรียนรู้ที่ดีจึงควรสอดแทรกให้อยู่ทุกสถานที่ในชีวิตประจำวันของเด็ก ผู้ปกครองสามารถใช้พื้นที่ว่างภายในบ้านออกแบบจัดวางสื่อความรู้ต่าง ๆ ให้กับเด็กได้ค่ะ อย่างเช่น แผ่นภาพความรู้ ก-ฮ , A-Z , แผ่นภาพตัวเลข 1-50 ฯลฯ มาติดตามพื้นที่ว่างตามผนังห้อง ขั้นบันได หรือที่ว่าง ๆ ตามมุมต่าง ๆ ภายในบ้าน (โดยให้ความสูงของแผ่นภาพอยู่ในระดับสายตาเด็กค่ะ)

แนะนำนะคะ บัตรภาพต่าง ๆ ที่นำมาใช้ควรมีสีสันที่สดใส เพราะสีจะช่วยกระตุ้นระบบประสาทด้านการมองเห็นของเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี
จัดมุมความรู้ บัตรคำศัพท์ A-Z ส่งเสริมทักษะภาษาเด็ก
การจัดมุมความรู้ภายในบ้านด้วยบัตรคำศัพท์ A-Z

เวลาว่างผู้ปกครองอาจพาเด็กมานั่งเล่นหรือนั่งรับประทานอาหาร ผู้ปกครองก็สามารถชวนเด็ก ๆ สนทนาพูดคุยและถามคำถามเกี่ยวกับแผ่นภาพเหล่านั้น เด็ก ๆ ก็จะซึมซับคำศัพท์และเรียนรู้พยัญชนะต่างๆ ได้เองโดยอัตโนมัติ โดยที่ไม่ต้องบังคับให้เด็กท่องจำเลยค่ะ เพียงเท่านี้ผู้ปกครองก็สามารถช่วยส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้อย่างอิสระได้จากภายในบ้านแล้วค่ะ

ดาวน์โหลด
10 รายการ